Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZUK.271.3.9.2022 Przebudowa ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie – wykonanie dokumentacji projektowej

Zakład Usług Komunalnych
Gmina Miejska Tczew Department: Zakład Usług Komunalnych
Deadlines:
Published : 08-03-2022 13:12:00
Placing offers : 28-03-2022 09:00:00
Offers opening : 28-03-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3.ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.84 2022-03-08 13:12:00 Proceeding
1. SWZ Tcz Saperów projekt.docx docx 337.29 2022-03-08 13:12:00 Proceeding
2. Załącznik nr 9 opis przedmiotu zamowienia.zip zip 13541.24 2022-03-08 13:12:00 Proceeding
6. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.doc doc 182.5 2022-03-15 13:36:57 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.22 2022-03-15 13:44:17 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.22 2022-03-18 11:31:16 Public message
Załącznik nr 8 UMOWA ver 2.docx docx 46.84 2022-03-18 11:31:16 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia_rev.2.docx docx 55.27 2022-03-18 11:31:16 Public message
5. Pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.doc doc 191.5 2022-03-18 11:31:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 201.93 2022-03-28 10:41:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 251.79 2022-04-22 11:49:40 Public message

Announcements

2022-04-22 11:49 Zakład Usług Komunalnych W załączeniu informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-28 10:41 Zakład Usług Komunalnych W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-28 09:00 Buyer message Na niniejsze zamówienie Zamawiający zabezpieczył kwotę w wysokości 199.800,00 zł gross
2022-03-18 11:31 Zakład Usług Komunalnych W załączeniu odpowiedzi na pytania, modyfikacja SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 8 UMOWA [...].docx

Załącznik nr 9 do SW [...].docx

5. Pytanie wraz z ud [...].doc

2022-03-15 13:44 Zakład Usług Komunalnych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-15 13:36 Zakład Usług Komunalnych Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

6. Zmiana terminu sk [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 471