Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.6.2022 Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Świebodzin z podziałem na 2 zadania

Wydział Zamówień Publicznych
Gmina Świebodzin Department: Gmina Świebodzin
Deadlines:
Published : 08-03-2022 09:37:00
Placing offers : 24-03-2022 09:00:00
Offers opening : 24-03-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.08 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 421.62 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1-1 - Formularz Ofertowy.doc doc 704 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1-2 - Formularz Ofertowy.doc doc 704.5 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1a-1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 191.9 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1a-2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 184.08 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1b-1 - Przedmiar robót.pdf pdf 1460.83 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1b-2 - Przedmiar robót.pdf pdf 1090.32 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc doc 69.5 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 72.5 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o rodzaju wykonywanego zamówienia.doc doc 69 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.doc doc 676 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc doc 678.5 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7-1 - Wzór umowy.pdf pdf 277.09 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7-2 - Wzór umowy.pdf pdf 277.33 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 8-1 - Dokumentacja projektowa i STWiOR.zip zip 7263.85 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 8-2 - Dokumentacja projektowa i STWiOR.zip zip 6889.99 2022-03-08 09:37:00 Proceeding
Zapytanie i wyjaśnienie.pdf pdf 99.85 2022-03-22 11:58:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 319.63 2022-03-24 14:03:15 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 366.74 2022-04-04 11:57:52 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 92.55 2022-04-14 08:21:32 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 129.81 2022-03-24 09:00:00 Public message

Announcements

2022-04-14 08:21 Wydział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-04 11:57 Wydział Zamówień Publicznych
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-24 14:03 Wydział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-24 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-03-22 11:58 Wydział Zamówień Publicznych Zapytanie i wyjaśnienie

Zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 474