Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/P/22 Wykonanie prac programistycznych polegających na wykonaniu oprogramowania obejmującego: System Zarządzania Dokumentacją oraz System Administracji Użytkownikami

Deadlines:
Published : 07-03-2022 14:15:00
Placing offers : 17-03-2022 10:00:00
Offers opening : 17-03-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu 08da0037-e074-4ddd-62f9-5400010de6f8.pdf pdf 99.94 2022-03-07 14:15:10 Proceeding
3P22 SWZ.zip zip 980.51 2022-03-07 14:15:16 Proceeding
02a Opis Przedmiotu zamówienia.docx docx 127.74 2022-03-09 13:19:20 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 3784.23 2022-03-09 13:19:20 Public message
Wyjasnienia 1.pdf pdf 4202.55 2022-03-11 13:22:15 Public message
Wyjasnienia 2.pdf pdf 4279.7 2022-03-15 12:39:42 Public message
3P22 Informacja o kwotach.pdf pdf 3787.68 2022-03-17 10:14:51 Public message
3P22 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 4022.06 2022-03-17 13:35:38 Public message
Ogloszenie o wyborze najkorzystniekszej oferty.pdf pdf 402.43 2022-03-31 14:01:52 Public message

Announcements

2022-03-31 14:01 Tomasz Smykala W załączeniu przesyłam zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogloszenie o wyborze [...].pdf

2022-03-17 13:35 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

3P22 Informacja z ot [...].pdf

2022-03-17 10:14 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuje informacje dot. kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

3P22 Informacja o kw [...].pdf

2022-03-15 12:39 Tomasz Smykala W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjasnienia 2.pdf

2022-03-11 13:22 Tomasz Smykala W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjasnienia 1.pdf

2022-03-09 13:19 Tomasz Smykala W załączeniu modyfikacja treści SWZ oraz poprawiony załącznik OPZ

02a Opis Przedmiotu [...].docx

Modyfikacja SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 731