Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.4.2022 ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA/PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH O WYSOKICH I NISKICH PARAMETRACH CZYNNIKA GRZEWCZEGO ORAZ ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH I INSTALACJI ODBIORCZYCH W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW

Deadlines:
Published : 07-03-2022 12:06:00
Placing offers : 25-03-2022 09:00:00
Offers opening : 25-03-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH.pdf pdf 514.24 2022-03-07 12:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIA 1, 2.zip zip 149.27 2022-03-07 12:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - ZADANIA 1, 2.zip zip 552.16 2022-03-07 12:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.docx docx 70.27 2022-03-07 12:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO DO UDOSTĘPNIENIA SWOICH ZASOBÓW WYKONAWCY.docx docx 48.36 2022-03-07 12:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - DOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip zip 8734.78 2022-03-07 12:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - WYKAZ OSÓB - ZADANIE 1, 3.docx docx 76.07 2022-03-07 12:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 71.8 2022-03-07 12:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - WYKAZ ROBÓT.docx docx 44.16 2022-03-07 12:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.docx docx 87.12 2022-03-07 12:06:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1.pdf pdf 317.49 2022-03-21 12:37:49 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 314.16 2022-03-21 12:54:16 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 293.15 2022-03-25 10:55:17 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA zad. 1.pdf pdf 294.85 2022-04-05 11:36:15 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 318.63 2022-04-06 14:28:24 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA zad. 2.pdf pdf 298.55 2022-04-12 08:56:13 Public message

Announcements

2022-04-12 08:56 Marek Legenc ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZADANIU CZĘŚCIOWYM NR 2

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2022-04-06 14:28 Marek Legenc INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-04-05 11:36 Marek Legenc ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZADANIU CZĘŚCIOWYM NR 1

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2022-03-25 10:55 Marek Legenc INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-03-25 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 176.400,00 zł gross na Zadania częściowe Nr 1 i 2
Zadanie częściowe Nr 1 - 165.600,00 zł brutto
Zadanie częściowe Nr 2 - 10.800,00 zł brutto
2022-03-21 12:54 Marek Legenc ZMIANA TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2022-03-21 12:37 Marek Legenc WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 593