Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.26.1.19.2022 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Deadlines:
Published : 07-03-2022 09:19:00
Placing offers : 10-05-2022 09:00:00
Offers opening : 10-05-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.26.1.19.2022_JEDZ.zip zip 88.18 2022-03-07 09:19:00 Proceeding
ZP.26.1.19.2022_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.57 2022-03-07 09:19:00 Proceeding
ZP.26.1.19.2022_SWZ.zip zip 7194.74 2022-03-07 09:19:00 Proceeding
ZP.26.1.19.2022 Zmiana terminu składania ofert_01.04.2022.docx docx 12.59 2022-04-06 09:10:30 Public message
ZP.26.1.19.2022_sprostowanie do ogłoszenia.pdf pdf 70.62 2022-04-06 09:10:30 Public message
ZP.26.1.19.2022_odpowiedzi na pytania do SWZ.docx docx 17.78 2022-04-06 15:17:10 Public message
ZP.26.1.19.2022_odpowiedź na pytanie do SWZ.docx docx 15.83 2022-04-22 09:05:16 Public message
ZP.26.1.19.2022_sprostowanie do ogłoszenia 22.04.2022.pdf pdf 70.93 2022-04-22 09:05:16 Public message
ZP.26.1.19.2022_odpowiedź na pytanie do SWZ z dnia 22.04.2022.docx docx 15.13 2022-04-22 15:15:55 Public message
ZP.26.1.19.2022_Sprostowanie do ogłoszenia 25.04.2022.pdf pdf 81.33 2022-04-25 09:06:20 Public message
ZP.26.1.19.2022_zmiana treści SWZ 20.04.2022.docx docx 365.12 2022-04-25 09:06:20 Public message
ZP.26.1.19.2022_informacja 222 ust 4 pzp.docx docx 364.16 2022-05-10 09:02:36 Public message
ZP.26.1.19.2022_zbiorcze zestawienie ofert.docx docx 367.24 2022-05-10 12:30:26 Public message
ZP.26.1.19.2022_wynik postępowania zadanie 3.docx docx 367.6 2022-06-02 15:10:00 Public message
ZP.26.1.19.2022_wynik postępowania zadanie 1,2,4,5.docx docx 370.64 2022-06-21 14:11:58 Public message

Announcements

2022-06-21 14:11 Hanna Maruszczyk ZP.26.1.19.2022 Informacja o wyniku postępowania w zakresie zadania numer 1,2,4,5

ZP.26.1.19.2022_wyni [...].docx

2022-06-02 15:10 Magdalena Pruszek-Iskra Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania numer 3

ZP.26.1.19.2022_wyni [...].docx

2022-05-10 12:30 Magdalena Pruszek-Iskra Zbiorcze zestawienie ofert

ZP.26.1.19.2022_zbio [...].docx

2022-05-10 09:02 Marta Majewska Informacja zgodnie z art. 222 ust. 4 pzp

ZP.26.1.19.2022_info [...].docx

2022-04-25 09:06 Marta Majewska Zmiana treści SWZ

ZP.26.1.19.2022_Spro [...].pdf

ZP.26.1.19.2022_zmia [...].docx

2022-04-22 15:15 Marta Majewska Odpowiedź na pytanie do SWZ

ZP.26.1.19.2022_odpo [...].docx

2022-04-22 09:05 Marta Majewska Odpowiedź na pytanie do SWZ

ZP.26.1.19.2022_odpo [...].docx

ZP.26.1.19.2022_spro [...].pdf

2022-04-06 15:17 Marta Majewska Odpowiedzi na pytania do SWZ

ZP.26.1.19.2022_odpo [...].docx

2022-04-06 09:10 Marta Majewska Zmiana terminu składania ofert

ZP.26.1.19.2022 Zmia [...].docx

ZP.26.1.19.2022_spro [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1215