Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.3.2022 „Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie ZS nr 1 i ZS nr 2”

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 04-03-2022 12:47:00
Placing offers : 14-03-2022 09:00:00
Offers opening : 14-03-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Or.272.3.2022.pdf pdf 98.38 2022-03-04 12:47:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia Or.272.3.2022.docx docx 835.91 2022-03-04 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty Or.272.3.2022.docx docx 787.09 2022-03-04 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Wzór umowy Or.272.3.2022.docx docx 788.83 2022-03-04 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnienia warunków udziału i braku przesłanek wykluczeniaOr. 272.3.2022.docx docx 778.19 2022-03-04 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 pzp Or.272.3.2022.docx docx 778.84 2022-03-04 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz osób Or.272.3.2022.docx docx 780.83 2022-03-04 12:47:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert Or.272.3.2022.docx docx 787.52 2022-03-14 10:31:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert Or.272.1.2022.docx docx 787.79 2022-03-15 10:55:54 Public message

Announcements

2022-03-15 10:55 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
z poważaniem
Magdalena Oczkowicz

Informacja o wyborze [...].docx

2022-03-14 10:31 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-03-04 12:49 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Or.272.3.2022 wynosi 16500,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267