Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZUK.271.3.4.2022 Przebudowa ulicy Stoczniowców w Tczewie – II etap

Zakład Usług Komunalnych
Gmina Miejska Tczew Department: Zakład Usług Komunalnych
Deadlines:
Published : 03-03-2022 13:11:00
Placing offers : 21-03-2022 09:00:00
Offers opening : 21-03-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.63 2022-03-03 13:11:00 Proceeding
2. SWZ ul. Stoczniowców - etap II.docx docx 312.14 2022-03-03 13:11:00 Proceeding
3. Opis przedmiotu zamówienia- dokumantacja.zip zip 99739.8 2022-03-03 13:11:00 Proceeding
4. Skorygowanie zapisów SWZ.docx docx 78.2 2022-03-08 13:16:37 Public message
5. Zapytanie do SWZ wraz z udzieloną odpowiedzią.docx docx 78.55 2022-03-11 09:46:41 Public message
6. Informacja z otwarcia ofert.docx docx 76.05 2022-03-21 13:19:11 Public message
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 359.63 2022-04-07 14:08:06 Public message

Announcements

2022-04-07 14:08 Zakład Usług Komunalnych 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Informacja o wybo [...].pdf

2022-03-21 13:19 Zakład Usług Komunalnych 6. Informacja z otwarcia ofert

6. Informacja z otwa [...].docx

2022-03-21 09:00 Buyer message Na sfinansowanie niniejszego zamówienia Zamawiający zabezpieczył środki w wysokości 3.550.00,00 zł brutto.
2022-03-11 09:46 Zakład Usług Komunalnych 5. Zapytanie do SWZ wraz z udzieloną odpowiedzią

5. Zapytanie do SWZ [...].docx

2022-03-08 13:16 Zakład Usług Komunalnych 4. Zmiana treści SWZ

4. Skorygowanie zapi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 592