Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-18/22. Dostawy osprzętu do wieży artroskopowej firmy Arthrex, panewek zatrzaskowych oraz endoprotez stawu ramiennego - AE/ZP-27-18/22

Deadlines:
Published : 23-02-2022 14:43:00
Placing offers : 04-03-2022 09:00:00
Offers opening : 04-03-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 3

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 85.5 2022-02-23 14:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.95 2022-02-23 14:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 668.46 2022-02-23 14:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 46.5 2022-02-23 14:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 36 2022-02-23 14:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 38.5 2022-02-23 14:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.xls xls 36.5 2022-02-23 14:43:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 516.64 2022-02-28 10:11:00 Public message
Załącznik Nr 1 PO ZMIANIE.xls xls 44.5 2022-02-28 10:11:00 Public message
Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 93.67 2022-03-04 09:15:36 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 356.03 2022-03-04 11:10:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PLATFORMA.PDF PDF 1074.75 2022-03-09 14:13:40 Public message

Announcements

2022-03-09 14:13 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-03-04 11:10 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-03-04 09:15 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-02-28 10:11 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z Załącznikiem Nr 1 zmienionym po dokonanej zmianie treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Załącznik Nr 1 PO ZM [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1184