Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/P/22 Dostawa defektoskopu

Deadlines:
Published : 22-02-2022 12:13:00
Placing offers : 04-03-2022 10:00:00
Offers opening : 04-03-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2P22 SWZ.zip zip 309.02 2022-02-22 12:13:00 Proceeding
Ogloszenie o zamowieniu 08d9f5d6-2a91-d7ea-abc0-400001f0a2f9.pdf pdf 107.38 2022-02-22 12:13:02 Proceeding
2P22 Wyjasnienia 1.pdf pdf 3515.26 2022-02-25 13:49:24 Public message
02 OPZ poprawiony.xlsx xlsx 13.16 2022-02-25 13:49:24 Public message
2P22 Wyjasnienia 2.pdf pdf 707.33 2022-03-01 13:41:18 Public message
Projektowane postanowienia umowne zmodyfikowane.docx docx 50.7 2022-03-01 13:41:18 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.pdf pdf 5878.73 2022-03-04 10:06:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 5990.25 2022-03-04 13:24:02 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 4200.39 2022-03-11 13:09:36 Public message

Announcements

2022-03-11 13:09 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-03-04 13:24 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-04 10:06 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję informację dotyczącej kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-03-01 13:41 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ oraz zmodyfikowane, projektowane postanowienia umowne.

2P22 Wyjasnienia 2.p [...].pdf

Projektowane postano [...].docx

2022-02-25 13:49 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuje wyjaśnienia treści SWZ oraz zmodyfikowany formularz "OPZ" - opis przedmiotu zamówienia

2P22 Wyjasnienia 1.p [...].pdf

02 OPZ poprawiony.xl [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 620