Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Kompleksowa obsługa Zamawiającego w związku z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi w zakresie rezerwacji, sprzedaży oraz sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych 2

Deadlines:
Published : 16-02-2022 16:47:00
Placing offers : 25-02-2022 09:00:00
Offers opening : 25-02-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 117.39 2022-02-16 16:47:00 Proceeding
bilety lotnicze SWZ - z załącznikami.pdf pdf 841.8 2022-02-16 16:47:00 Proceeding
bilety lotnicze SWZ - zał 2 formularz ofertowy skł. z ofertą.docx docx 29.74 2022-02-16 16:47:00 Proceeding
bilety lotnicze SWZ - zał 3 ośw. wykluczenie skł. z ofertą.docx docx 62.17 2022-02-16 16:47:00 Proceeding
bilety lotnicze SWZ - zał 4 grupa kapitałowa skł. na wezwanie.docx docx 16.07 2022-02-16 16:47:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 92.62 2022-02-25 13:49:44 Public message
Informacja o wyborze oferty prezes platforma.pdf pdf 102.45 2022-03-01 14:57:34 Public message
Odwołanie Top Podróże 7.03.2022 skan.pdf pdf 1502.96 2022-03-07 11:33:15 Public message
informacja o unieważnieniu czynności_signed.pdf pdf 154.95 2022-03-18 16:04:43 Public message
ponowny wybór oferty najkorzystniejszej_signed.pdf pdf 187.9 2022-03-23 19:00:14 Public message

Announcements

2022-03-23 19:00 Jacek Kozerski Dzień dobry,
W załączeniu informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej.

ponowny wybór oferty [...].pdf

2022-03-18 16:04 Jacek Kozerski Dzień dobry,
Informacja o unieważnieniu czynności.

informacja o unieważ [...].pdf

2022-03-07 11:33 Jacek Kozerski Dzień dobry,
W postępowaniu wpłynęło odwołanie. Treść w załączeniu.

Odwołanie Top Podróż [...].pdf

2022-03-01 14:57 Jacek Kozerski W załączeniu informacja o wyborze Wykonawcy.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-25 13:49 Jacek Kozerski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-25 09:00 Buyer message Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, ul Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 574 959,00 PLN (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 472