Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI.VIII.2380.19.2022.MI Zakup dysków SSD 120GB

Paweł Piwiński
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Łączności i Informatyki
Deadlines:
Published : 16-02-2022 13:31:00
Placing offers : 17-02-2022 14:49:05
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedmiotem postępowania jest zakup dysków SSD Patriot Burst 120 GB 2.5" SATA III (PBU120GS25SSDR) w ilości 125 sztuk.


Warunki postępowania:

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową. 

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert. 

4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy. 

5. Płatność - przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 

6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający nie dokona jego odbioru. 

7. Wykonawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, nieużywany, fabrycznie zapakowany, oryginalny, wolny od wad. 

8. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

9. Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty zamówienia.   

10. Wykonawca udzieli na oferowany towar min. 24 miesiące gwarancji. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianych sztuk w ramach posiadanych środków finansowych.

12. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


Zapytania co do procedury zakupu: Paweł Piwiński, KWP w Poznaniu, tel. 477714130 lub e-mail: pawel.piwinski@po.policja.gov.pl

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-02-17 14:49 Paweł Piwiński Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie zostaje anulowane ze względu na istotną zmianę w warunkach gwarancji - uszkodzone dyski SSD nie będą wysyłane do producenta lub Wykonawcy celem ich naprawy, lecz zostają zniszczone w KWP w Poznaniu.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dysk SSD Patriot Burst 120 GB 2.5" SATA III Kod producenta: PBU120GS25SSDR 125 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - 7 dni od daty zamówienia (0)
5 Gwarancja - Min. 24 miesiące (0)

The number of page views: 164