Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EP.ZP/271-2/22 Dostawa i montaż tymczasowego zagospodarowania placu Wolności w Poznaniu. Strefa gastronomiczna.

Katarzyna Zeuschner
Estrada Poznańska
Deadlines:
Published : 15-02-2022 16:11:00
Placing offers : 25-02-2022 09:30:00
Offers opening : 25-02-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.25 2022-02-15 16:11:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia strefa plenerowa pl. Wolności.pdf pdf 404.78 2022-02-15 16:11:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy, pl. woln..doc doc 66.5 2022-02-15 16:11:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ_oswiadczenie_ART_125_UST_1.docx docx 22.42 2022-02-15 16:11:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.pdf pdf 191.91 2022-02-15 16:11:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - plac Wolności - PW - 122021 - część opisowa A - STREFA GASTRONOMICZNA.pdf pdf 747.46 2022-02-15 16:11:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - plac Wolności - PW - 122021 - część rysunkowa A - STREFA GASTRONOMICZNA.pdf pdf 12153.96 2022-02-15 16:11:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - wykaz dostaw 2022..docx docx 20.61 2022-02-15 16:11:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 157.5 2022-02-25 10:52:32 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 167.03 2022-02-28 12:45:54 Public message

Announcements

2022-02-28 12:45 Katarzyna Zeuschner Dzień dobry! W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Pozdrawiam, Katarzyna Zeuschner

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-02-25 10:52 Katarzyna Zeuschner Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-25 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 900 000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 191