Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 2/2022 Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN-15kV wraz z konsumentową stacją transformatorową SN/nn, Śrem, ul. Stanisława Staszica 1a, ” – znak sprawy: ZP 2/2022

Deadlines:
Published : 10-02-2022 13:41:00
Placing offers : 04-03-2022 10:00:00
Offers opening : 04-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2 przetarg.zip zip 208.99 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
PW_stacja_Śremski_Sport.pdf pdf 10982.92 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
KOSZTORYS OFERTOWY_Śremski Sport_stacja.xls xls 80 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
SSWIOR_Śremski Sport.pdf pdf 320.09 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
SWZ przyłącze energetyczne.docx docx 69.19 2022-02-10 13:49:26 Proceeding
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.72 2022-02-14 09:14:55 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.99 2022-02-16 19:17:34 Public message
Powiadomienie o zmianach w SWZ.docx docx 24.56 2022-02-16 19:17:34 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.docx docx 17.85 2022-02-26 18:17:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 359.44 2022-03-04 11:16:54 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona)-sig.pdf pdf 423.28 2022-03-10 12:17:31 Public message

Announcements

2022-03-10 12:17 Dorota Sobieraj Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2022-03-04 11:16 Dorota Sobieraj Informacja z otwarcia ofert ZP 2/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 400 tys. zł
2022-02-26 18:17 Dorota Sobieraj W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ.
Dorota Sobieraj

Wyjaśnienie treści S [...].docx

2022-02-16 19:17 Dorota Sobieraj W załączeniu powiadomienie o zmianach w SWZ, oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Powiadomienie o zmia [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 603