Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00051641/01 SR.272.d.13.2022.RG Dostawa wyposażenia do Ośrodka Wsparcia i Testów w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Deadlines:
Published : 09-02-2022 12:22:00
Placing offers : 17-02-2022 09:00:00
Offers opening : 17-02-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu..pdf pdf 120.98 2022-02-09 12:22:00 Proceeding
2. SWZ OWiT-sig.pdf pdf 882.6 2022-02-09 12:22:00 Proceeding
3. Zestawienie ilościowe sprzętu Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 236.6 2022-02-09 12:22:00 Proceeding
4. Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 209.09 2022-02-09 12:22:00 Proceeding
5. Oświadczenie Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 199.2 2022-02-09 12:22:00 Proceeding
6. Oświadczenie Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 199.58 2022-02-09 12:22:00 Proceeding
7. Zobowiązanie Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 198.45 2022-02-09 12:22:00 Proceeding
8. Wykaz dostaw Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 198.03 2022-02-09 12:22:00 Proceeding
9. Odpowiedź nr 1 na zapytanie-sig.pdf pdf 294.92 2022-02-14 13:58:09 Public message
10. Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 295.98 2022-02-17 14:18:30 Public message
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma-sig.pdf pdf 325.55 2022-02-24 15:14:18 Public message
11a. Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (Platforma)-sig.pdf pdf 328.34 2022-02-25 08:11:42 Public message
12b. Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 293.37 2022-03-01 10:12:28 Public message
13. Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (Platforma)-sig.pdf pdf 312.83 2022-03-02 13:29:35 Public message
14. Ogłoszenie o wyniku postępownia.pdf pdf 65.9 2022-03-10 14:21:29 Public message
15. Ogłoszenie o zmianie umowy.pdf pdf 57.13 2022-03-28 08:54:33 Public message
16. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 59.16 2022-04-14 10:22:45 Public message

Announcements

2022-04-14 10:22 Roman Gaza 16. Ogłoszenie o wykonaniu umowy

16. Ogłoszenie o wyk [...].pdf

2022-03-28 08:54 Roman Gaza 15. Ogłoszenie o zmianie umowy

15. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-03-10 14:21 Roman Gaza 14. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

14. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-03-02 13:29 Roman Gaza 13. Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (Platforma)-sig

13. Informacji o wyb [...].pdf

2022-03-01 10:12 Roman Gaza 12b. Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty-sig

12b. Informacja o un [...].pdf

2022-02-25 08:11 Roman Gaza 11a. Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (Platforma)-sig

11a. Sprostowanie in [...].pdf

2022-02-24 15:14 Roman Gaza 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma-sig

11. Informacja o wyb [...].pdf

2022-02-17 14:18 Roman Gaza 10. Informacje z otwarcia ofert-sig

10. Informacje z otw [...].pdf

2022-02-17 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 377.690,00 zł.
2022-02-14 13:58 Roman Gaza 9. Odpowiedź nr 1 na zapytanie-sig

9. Odpowiedź nr 1 na [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 473