Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.3.2022 SKATEPARK PRZY ULICY 22 STYCZNIA W PRZEMYŚLU

Deadlines:
Published : 04-02-2022 14:10:00
Placing offers : 25-02-2022 09:00:00
Offers opening : 25-02-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - SKATEPARK PRZY ULICY 22 STYCZNIA.pdf pdf 461.67 2022-02-04 14:10:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY po zmianach.docx docx 28.36 2022-02-04 14:10:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 323.99 2022-02-04 14:10:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.docx docx 19.83 2022-02-04 14:10:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY.docx docx 21.77 2022-02-04 14:10:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY.pdf pdf 11352.08 2022-02-04 14:10:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - WYKAZ OSÓB.docx docx 23.98 2022-02-04 14:10:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 20.63 2022-02-04 14:10:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.pdf pdf 358.22 2022-02-18 09:11:47 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 328.48 2022-02-18 09:21:56 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 269.47 2022-02-25 09:51:30 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 274.57 2022-02-28 12:42:56 Public message

Announcements

2022-02-28 12:42 Marek Legenc ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2022-02-25 09:51 Marek Legenc INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-02-25 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to - 400.000,00 zł brutto
2022-02-18 09:21 Marek Legenc ZMIANA TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2022-02-18 09:11 Marek Legenc WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 568