Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00041895/01 SR.272.d.02.2022.RG „Zakup z sukcesywnymi dostawami granulatu drzewnego (typu pellet pelet, pellets) do Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie”.

Deadlines:
Published : 31-01-2022 14:03:00
Placing offers : 08-02-2022 09:00:00
Offers opening : 08-02-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.95 2022-01-31 14:03:00 Proceeding
2. SWZ z 31 stycznia 2022r._pdf-sig.pdf pdf 652.37 2022-01-31 14:03:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 49.15 2022-01-31 14:03:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx docx 44.97 2022-01-31 14:03:00 Proceeding
5. Załącznik nr 3 Oświadczenie.docx docx 45.37 2022-01-31 14:03:00 Proceeding
6. Załącznik nr 4 Zobowiązanie.docx docx 44.08 2022-01-31 14:03:00 Proceeding
7. Załącznik nr 5 Wykaz dostaw.docx docx 43.9 2022-01-31 14:03:00 Proceeding
8. Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 269.43 2022-02-08 15:06:39 Public message
9. Zawiadomienie o wyborze Platforma-sig.pdf pdf 278.06 2022-02-16 15:19:23 Public message
10. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 74.54 2022-02-25 11:48:08 Public message

Announcements

2022-02-25 11:48 Roman Gaza 10. Ogłoszenie o wyniku postępowania

10. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-02-16 15:19 Roman Gaza 9. Zawiadomienie o wyborze Platforma-sig

9. Zawiadomienie o w [...].pdf

2022-02-08 15:06 Roman Gaza 8. Informacje z otwarcia ofert.

8. Informacja z otwa [...].pdf

2022-02-08 09:00 Buyer message Zamawiający informuje,że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości:376 500,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 296