Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP/3/2022 "sukcesywna 12 miesięczna dostawa rękawic diagnostycznych niejałowych dla SPZOZ w Wolsztynie”

Deadlines:
Published : 25-01-2022 13:44:00
Placing offers : 14-02-2022 09:00:00
Offers opening : 14-02-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_01_14_SWZ_rękawice-1 - podpisany.pdf pdf 285.49 2022-01-25 13:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 25_01_2022- rękawice.pdf pdf 156.59 2022-01-25 13:44:00 Proceeding
Pakiet _rękawice.pdf pdf 68.57 2022-01-25 13:44:00 Proceeding
Pakiet _rękawice.xls xls 16.5 2022-01-25 13:44:00 Proceeding
Załącznik_8_wzór_umowy.pdf pdf 190.73 2022-01-25 13:44:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 138.12 2022-01-25 13:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 46.78 2022-02-04 13:19:22 Public message
Wyjaśniania 04.02.22r..pdf pdf 3646.1 2022-02-04 13:19:22 Public message
Zmiany 04.02.22r..pdf pdf 624.44 2022-02-04 13:19:22 Public message
Zmodyf. Pakiet _rękawice.xls xls 22.5 2022-02-04 13:19:22 Public message
Zmodyf. Pakiet_rękawice.pdf pdf 602.35 2022-02-04 13:19:22 Public message
Zmodyf. wzór umowy TP_3_2022.pdf pdf 843.13 2022-02-04 13:19:22 Public message
ogłoszenie o zmianie 09_02.pdf pdf 37.98 2022-02-09 09:46:35 Public message
wyjasnienia 09_02.pdf pdf 495.38 2022-02-09 09:46:35 Public message
zmiany 09_02.pdf pdf 461.7 2022-02-09 09:46:35 Public message
Zmodyf. Pakiet _rękawice.pdf pdf 103.15 2022-02-09 09:46:35 Public message
Zmodyf. Pakiet _rękawice.xls xls 24.5 2022-02-09 09:46:35 Public message
Informacja z otwarcia - TP_3_2022.pdf pdf 470.8 2022-02-14 12:58:14 Public message
Wynik TP_3_S.pdf pdf 507.27 2022-02-28 11:10:10 Public message

Announcements

2022-02-28 11:10 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie w załączniku do niniejszej wiadomości przekazuje wynik postępowania - TP/3/2022

Wynik TP_3_S.pdf

2022-02-14 12:58 Magdalena Psyk SPZOZ w Wolsztynie w załączniku zamieszcza Informację z otwarcia ofert do postępowania o sygn. TP/3/2022.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-14 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył 221 184,00 zł brutto
2022-02-09 09:46 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie przekazuje w załącznikach do niniejszej wiadomości wyjaśnienia wraz ze zmianami w zakresie prowadzonego postępowania- TP/3/2022

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjasnienia 09_02.pd [...].pdf

zmiany 09_02.pdf

Zmodyf. Pakiet _ręka [...].pdf

Zmodyf. Pakiet _ręka [...].xls

2022-02-04 13:19 Magdalena Psyk SPZOZ w Wolsztynie przekazuje w załącznikach do niniejszej wiadomości wyjaśnienia wraz ze zmianami w zakresie prowadzonego postępowania TP/3/2022.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśniania 04.02.22 [...].pdf

Zmiany 04.02.22r..pd [...].pdf

Zmodyf. Pakiet _ręka [...].xls

Zmodyf. Pakiet_rękaw [...].pdf

Zmodyf. wzór umowy T [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 602