Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IBI.272.2.2022 „Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim - pakiet 2”.

Awatar Pracownika
Marcin Nowak
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Department: Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Deadlines:
Published : 25-01-2022 13:23:00
Placing offers : 04-02-2022 09:00:00
Offers opening : 04-02-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d9dff6-e1a2-5102-134c-450001e214df.pdf pdf 383.02 2022-01-25 13:23:00 Proceeding
SWZ.docx docx 316.06 2022-01-25 13:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1.docx docx 239.71 2022-01-25 13:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2.doc doc 268.5 2022-01-25 13:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3.docx docx 53.16 2022-01-25 13:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4.docx docx 116.59 2022-01-25 13:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5.docx docx 113.88 2022-01-25 13:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6.docx docx 250.07 2022-01-25 13:23:00 Proceeding
Odp1.docx docx 240.34 2022-02-02 13:23:26 Public message
protokol_z_sesji_otwarcia.pdf pdf 272.74 2022-02-04 13:06:19 Public message
wybor_2.pdf pdf 197.1 2022-02-08 12:30:44 Public message
wybor_3.pdf pdf 197.08 2022-02-08 12:30:44 Public message
wybor_4.pdf pdf 244.29 2022-02-08 12:30:44 Public message
wybor_1.pdf pdf 302.8 2022-02-09 15:17:59 Public message
wybor_7.pdf pdf 260.04 2022-02-10 10:31:31 Public message
wybor_6.pdf pdf 267.63 2022-02-11 11:00:33 Public message
wybor_5.pdf pdf 266.82 2022-02-11 11:00:33 Public message

Announcements

2022-02-11 11:00 Marcin Nowak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty
dot. Części V: Kurs operatora suwnicy wraz z egzaminem
i Części VI: Kurs kierowcy wózków jezdniowych wraz z egzaminem

wybor_6.pdf

wybor_5.pdf

2022-02-10 10:31 Marcin Nowak Zawiadomienie o wyborze oferty w części VII - Kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV wraz z egzaminem.

wybor_7.pdf

2022-02-10 10:26 Marcin Nowak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-02-09 15:17 Marcin Nowak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty
Dot. Części I: Kurs spawania metodą MAG wraz z egzaminem

wybor_1.pdf

2022-02-08 12:30 Marcin Nowak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Dot. Części II: Kurs operatora kombajnów zbożowych wraz z egzaminem
Dot. Części III: Kurs operatora prasy wysokiego zgniotu wraz z egzaminem
Dot. Części IV: Kurs operatora ładowarki teleskopowej wraz z egzaminem

wybor_2.pdf

wybor_3.pdf

wybor_4.pdf

2022-02-04 13:06 Marcin Nowak Informacja z sesji otwarcia ofert.

protokol_z_sesji_otw [...].pdf

2022-02-04 09:02 Marcin Nowak Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1: Kurs spawania metodą MAG wraz z egzaminem - 133.200,00 zł brutto
Część 2: Kurs operatora kombajnów zbożowych wraz z egzaminem - 23.100,00 zł brutto
Część 3: Kurs operatora prasy wysokiego zgniotu wraz z egzaminem - 10.000,00 zł brutto
Część 4: Kurs operatora ładowarki teleskopowej wraz z egzaminem - 26.000,00 zł brutto
Część 5: Kurs operatora suwnicy wraz z egzaminem - 30.000,00 zł brutto
Część 6: Kurs kierowcy wózków jezdniowych wraz z egzaminem - 54.000,00 zł brutto
Część 7: Kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV wraz z egzaminem - 20.400,00 zł brutto
2022-02-02 13:23 Marcin Nowak Zamawiający przekazuje odpowiedź na zapytanie do SWZ.

Odp1.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 429