Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIZ.272.2.2022 Dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 26-01-2022 08:28:00
Placing offers : 04-02-2022 10:00:00
Offers opening : 04-02-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d9df13-2606-0baf-134c-450001e20bf6.pdf pdf 109.92 2022-01-26 08:28:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 272.15 2022-01-26 08:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 801.16 2022-01-26 08:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf pdf 182.15 2022-01-26 08:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 166.82 2022-01-26 08:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 810.39 2022-01-26 08:28:00 Criterion
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 802.2 2022-01-26 08:28:00 Criterion
Wyjaśnienia.pdf pdf 152.5 2022-01-31 11:12:53 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 129.88 2022-02-04 10:15:11 Public message

Announcements

2022-02-04 10:15 Rafał Halski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-02-04 10:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 140.000,00 PLN
2022-01-31 11:12 Rafał Halski Wyjaśnienia

Wyjaśnienia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 - For [...].docx

Załącznik nr 2 - Ośw [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 272