Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BO/1/2022 Kompleksowa obsługa Zamawiającego w związku z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi w zakresie rezerwacji, sprzedaży oraz sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych

Deadlines:
Published : 26-01-2022 15:04:00
Placing offers : 04-02-2022 09:00:00
Offers opening : 04-02-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
bilety lotnicze SWZ - p.pdf pdf 317.9 2022-01-26 15:04:00 Proceeding
bilety lotnicze SWZ - zał 1 OPZ.pdf pdf 169.72 2022-01-26 15:04:00 Proceeding
bilety lotnicze SWZ - zał 5 warunki umowy_jf.pdf pdf 252.27 2022-01-26 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy nr.pdf pdf 149.55 2022-01-26 15:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do umowy nr.pdf pdf 52.35 2022-01-26 15:04:00 Proceeding
ogłoszenie opublikowane 260122.pdf pdf 112.06 2022-01-26 15:04:00 Proceeding
bilety lotnicze SWZ - zał 2 formularz ofertowy skł. z ofertą.docx docx 22.13 2022-01-26 15:04:00 Proceeding
bilety lotnicze SWZ - zał 3 ośw. wykluczenie skł. z ofertą.docx docx 60.07 2022-01-26 15:04:00 Proceeding
bilety lotnicze SWZ - zał 4 grupa kapitałowa skł. na wezwanie.docx docx 16.13 2022-01-26 15:04:00 Proceeding
bilety lotnicze SWZ - zał 2 formularz ofertowy skł. z ofertą po modyfikacji.docx docx 21.94 2022-02-02 15:27:50 Public message
Wyjaśnienie 1 Zmiana 1 SWZ BO.1.2022 PZ.pdf pdf 65.59 2022-02-02 15:27:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert platforma.pdf pdf 92.68 2022-02-04 13:33:09 Public message
unieważnienie postępowania BO.10.02.22 platforma p.pdf pdf 94.6 2022-02-11 11:14:46 Public message

Announcements

2022-02-11 11:14 Jacek Kozerski Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-02-04 13:33 Jacek Kozerski W załączeniu informacja o złożonych ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-04 09:00 Buyer message Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, ul Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 574 959,00 zł
2022-02-02 15:27 Jacek Kozerski Wyjaśnienie 1 zmiana 1 treści SWZ

bilety lotnicze SWZ [...].docx

Wyjaśnienie 1 Zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 448