Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.3.2022 Usługi pocztowe w roku 2022 na rzecz Gminy Kosakowo – 2 edycja

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 21-01-2022 16:07:00
Placing offers : 31-01-2022 09:00:00
Offers opening : 31-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08d9dcda-3e1f-4e87-134c-450001e208c9.pdf pdf 120.26 2022-01-21 16:07:00 Proceeding
SWZ poczta 2.pdf pdf 384.55 2022-01-21 16:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 183.5 2022-01-21 16:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 15.74 2022-01-21 16:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 19.99 2022-01-21 16:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy.docx docx 14.38 2022-01-21 16:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia POCZTA.pdf pdf 187.5 2022-01-21 16:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 362.5 2022-01-21 16:07:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 27.01.2022.docx docx 23.95 2022-01-27 11:33:45 Public message
poprawiony Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy z dnia 27.01.2022 r..doc doc 183 2022-01-27 11:33:45 Public message
poprawiony Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy z dnia 27.01.2022.docx docx 62.22 2022-01-27 11:33:45 Public message
II Wyjaśnienia SWZ z dnia 27.01.2022r..docx docx 13.66 2022-01-27 15:40:05 Public message
II poprawiony Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy z dnia 27.01.2022.docx docx 60.01 2022-01-27 15:40:05 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 214.81 2022-01-31 09:52:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 15.51 2022-02-01 12:13:18 Public message

Announcements

2022-02-01 12:13 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-01-31 09:52 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Usługi pocztowe w roku 2022 na rzecz Gminy Kosakowo- 2 edycja

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-31 09:00 Buyer message Szanowni Państwo Zamawiający informuj, że na realizację zamówienia zmierza przeznaczyć kwotę 220 000 zł brutto
2022-01-27 15:40 Adriana Żuralska Szanowni Państwo. w załączniku II wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści załącznika nr 6 do SWZ.

II Wyjaśnienia SWZ z [...].docx

II poprawiony Załącz [...].docx

2022-01-27 11:33 Adriana Żuralska Szanowni Państwo. w załączniku wyjaśnienie treści SWZ, zmiana treści załącznika nr 1 i 6 do SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].docx

poprawiony Załącznik [...].doc

poprawiony Załącznik [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 148