Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Gminach: Chorzów, Tarnowskie Góry, Zabrze

Deadlines:
Published : 21-01-2022 15:24:00
Placing offers : 07-02-2022 10:00:00
Offers opening : 07-02-2022 10:05:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
szacowanie wartości zamówienia - projekt wielobranżowy_ver4.pdf pdf 311.83 2022-01-21 15:24:00 Proceeding
link do dokumentacji - szacowanie wartości zamówienia 21.01.2022r..txt txt 0.09 2022-01-21 15:24:00 Proceeding
protokół otwarcia ofert.pdf pdf 541.3 2022-02-07 20:40:00 Public message

Announcements

2022-02-07 20:40 Michał Linek protokół otwarcia ofert

protokół otwarcia of [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Chorzów - wariant 1 opracowanie dokumentacji w technologii tradycyjnej, zgodnie z zaproszeniem, które stanowi załącznik do postępowania 1 service - (0)
2 Chorzów - wariant 2 opracowanie dokumentacji w technologii prefabrykowanej, zgodnie z zaproszeniem, które stanowi załącznik do postępowania 1 service - (0)
3 Chorzów - nadzór autorski proszę podać cenę za pełnienie nadzoru autorskiego, którego zakres obejmuje również do 20 wizyt na budowie 1 service - (0)
4 Tarnowskie Góry - wariant 1 opracowanie dokumentacji w technologii tradycyjnej, zgodnie z zaproszeniem, które stanowi załącznik do postępowania 1 service - (0)
5 Tarnowskie Góry - wariant 2 opracowanie dokumentacji w technologii prefabrykowanej, zgodnie z zaproszeniem, które stanowi załącznik do postępowania 1 service - (0)
6 Tarnowskie Góry - nadzór autorski proszę podać cenę za pełnienie nadzoru autorskiego, którego zakres obejmuje również do 20 wizyt na budowie 1 service - (0)
7 Zabrze - wariant 1 opracowanie dokumentacji w technologii tradycyjnej, zgodnie z zaproszeniem, które stanowi załącznik do postępowania 1 service - (0)
8 Zabrze - wariant 2 opracowanie dokumentacji w technologii prefabrykowanej, zgodnie z zaproszeniem, które stanowi załącznik do postępowania 1 service - (0)
9 Zabrze - nadzór autorski proszę podać cenę za pełnienie nadzoru autorskiego, którego zakres obejmuje również do 20 wizyt na budowie 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Chorzów - wariant 1 - Proszę zaproponować realny, możliwie najszybszy termin realizacji, w tygodniach (0)
3 Termin realizacji - Chorzów - wariant 2 - Proszę zaproponować realny, możliwie najszybszy termin realizacji, w tygodniach (0)
4 Termin realizacji - Tarnowskie Góry - wariant 1 - Proszę zaproponować realny, możliwie najszybszy termin realizacji w tygodniach (0)
5 Termin realizacji - Tarnowskie Góry - wariant 2 - Proszę zaproponować realny, możliwie najszybszy termin realizacji w tygodniach (0)
6 Termin realizacji - Zabrze - wariant 1 - Proszę zaproponować realny, możliwie najszybszy termin realizacji w tygodniach (0)
7 Termin realizacji - Zabrze - wariant 2 - Proszę zaproponować realny, możliwie najszybszy termin realizacji w tygodniach (0)
8 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
9 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 36 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 724