Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/ZP/ŚTBS/2022 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 2 i 3 z infrastrukturą techniczną na ulicy Bocznej dz. nr 540, 541, 542, 231/13 oraz budową zjazdu z drogi publicznej – ETAP II

Lidia Wisniewska
Gmina Świebodzin Department: Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 20-01-2022 13:42:00
Placing offers : 10-02-2022 09:00:00
Offers opening : 10-02-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.21 2022-01-20 13:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 474.81 2022-01-20 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.doc doc 95.5 2022-01-20 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - Przedmiar robót.zip zip 3970.33 2022-01-20 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc doc 68.5 2022-01-20 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 76 2022-01-20 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o rodzaju wykonywanego zamówienia.doc doc 68 2022-01-20 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.doc doc 674.5 2022-01-20 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc doc 684.5 2022-01-20 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf pdf 389.24 2022-01-20 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Dezycje i uzgodnienia.zip zip 18184.6 2022-01-20 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa i STWiOR.zip zip 295538.77 2022-01-20 13:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.14 2022-02-01 14:53:05 Public message
Zapytania, wyjaśnienia i zmiana SWZ.pdf pdf 458.52 2022-02-01 14:53:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 477.39 2022-02-10 09:37:21 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 450.33 2022-03-15 12:30:51 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 53.58 2022-03-15 12:31:25 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 191.91 2022-02-10 09:00:00 Public message

Announcements

2022-03-15 12:31 Lidia Wisniewska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-03-15 12:30 Lidia Wisniewska Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-02-10 09:37 Lidia Wisniewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-10 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-02-01 14:53 Lidia Wisniewska Zapytania, wyjaśnienia i zmiana SWZ

Zapytania, wyjaśnien [...].pdf

2022-02-01 14:53 Lidia Wisniewska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 629