Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZF.271.22.2022.ZF3/1 Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ruszczy w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”

Deadlines:
Published : 20-01-2022 12:40:00
Placing offers : 28-01-2022 10:00:00
Offers opening : 28-01-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogl_o_zamowieniu-08d9dbf1-d872-e5f0-18bf-51000174089f.pdf pdf 173.06 2022-01-20 12:40:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 1466.71 2022-01-20 12:40:00 Proceeding
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.pdf pdf 163.94 2022-01-25 10:56:36 Public message
inform o zlozonych ofertach.pdf pdf 244.54 2022-01-28 12:49:03 Public message
inf wybor.pdf pdf 275.47 2022-02-22 14:00:01 Public message
unieważnienie.pdf pdf 213.05 2022-03-07 11:33:45 Public message

Announcements

2022-03-07 11:33 Rafał Kiliański Informacja o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie.pdf

2022-02-22 14:00 Rafał Kiliański Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

inf wybor.pdf

2022-01-28 12:49 Rafał Kiliański Informacja o złożonych ofertach.

inform o zlozonych o [...].pdf

2022-01-28 10:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 62 380,31 zł. brutto, w tym część 1 – 26 736,26 zł brutto, część 2 – 35 644,05 zł. brutto.
2022-01-25 10:56 Rafał Kiliański Wyjaśnienie nr 1 do SWZ, odpowiedź na zapytanie do SWZ.

Wyjaśnienie nr 1 do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 418