Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00026521 „Dostawa soli drogowej do zwalczania skutków zimy do siedziby Zamawiającego, w ilości do 800 Mg (ton)”.

Deadlines:
Published : 19-01-2022 20:50:00
Placing offers : 27-01-2022 08:00:00
Offers opening : 27-01-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
AP Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców (2).docx docx 69.82 2022-01-19 20:50:00 Proceeding
AP Rozdział II - SOPZ - sól - 2022 rok (2).doc doc 74 2022-01-19 20:50:00 Proceeding
AP Rozdział III - Umowa sól ost.- 2021 sól (1).doc doc 438 2022-01-19 20:50:00 Proceeding
AP Rozdział IV Formularz ofertowy.docx docx 23.57 2022-01-19 20:50:00 Proceeding
AP Rozdział V załączniki.docx docx 39.3 2022-01-19 20:50:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.53 2022-01-19 20:50:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert..docx docx 43.08 2022-01-27 10:55:28 Public message
Unieważnienie postępowania.doc doc 71 2022-01-27 11:02:51 Public message

Announcements

2022-01-27 11:02 Anna Pieńkowska Informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].doc

2022-01-27 10:55 Anna Pieńkowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].docx

2022-01-27 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi net 272.800,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 222