Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP 231.2.2022 Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Stęszewie w ramach projektu Laboratoria Przyszłości – postępowanie nr 2

Emilia Sobkowiak
Urząd Miejski Gminy Stęszew Department: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
Deadlines:
Published : 18-01-2022 13:55:00
Placing offers : 26-01-2022 09:00:00
Offers opening : 26-01-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ - Laboratoria Przyszłości_2.pdf pdf 455.15 2022-01-18 13:55:00 Proceeding
3.Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 24.98 2022-01-18 13:55:00 Proceeding
3.Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy_Laboratoria Przyszłości.docx docx 41.62 2022-01-18 13:55:00 Proceeding
4.Załącznik nr 3 - Formularze cenowe_SP Stęszew.xls xls 44.5 2022-01-18 13:55:00 Proceeding
5.Załącznik nr 4 - Oświadczenie przesłanki wykluczenia_2021.docx docx 30.5 2022-01-18 13:55:00 Proceeding
6.Załącznik nr 5 - Wykonawcy wspólni_2021.docx docx 33.07 2022-01-18 13:55:00 Proceeding
7.Załącznik nr 6 - Umowa - projekt.doc doc 124 2022-01-18 13:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.79 2022-01-18 13:55:00 Proceeding
8. Odpowiedzi na pytania_podpisane.pdf pdf 208.28 2022-01-24 12:18:06 Public message
18.Informacja z otwarcia ofertpodpisany.pdf pdf 142.62 2022-01-26 14:51:18 Public message
26.Zawiadomienie o wyborze_internetpodpisany.pdf pdf 326.87 2022-02-10 14:31:40 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 78.09 2022-02-23 08:08:08 Public message

Announcements

2022-02-23 08:08 Emilia Sobkowiak Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-10 14:31 Emilia Sobkowiak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

26.Zawiadomienie o w [...].pdf

2022-01-26 14:51 Emilia Sobkowiak Informacja z otwarcia ofert

18.Informacja z otwa [...].pdf

2022-01-26 09:00 Buyer message II. Kwota brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część I – Sprzęt elektroniczny i akcesoria……………………………92.860,78 zł brutto
Część II – Narzędzia i wyposażenie …………………………………10.731,20 zł brutto
RAZEM: 103.591,98 zł brutto
2022-01-24 12:18 Emilia Sobkowiak Pytania i odpowiedzi do SWZ

8. Odpowiedzi na pyt [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 529