Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej podczas budowy przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Mostach

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 18-01-2022 15:52:00
Placing offers : 26-01-2022 11:00:00
Offers opening : 26-01-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d9da77-1d48-5b5a-134c-450001e1f156.pdf pdf 169.99 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 1A do SWZ.doc doc 89 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 1B do SWZ.doc doc 89 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 1C do SWZ.doc doc 89 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 1D do SWZ.doc doc 88.5 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 15.82 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 20.12 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy.docx docx 14.49 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5A do SWZ_Wykaz osób.doc doc 60.5 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5B do SWZ_Wykaz osób.doc doc 50.5 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5C do SWZ_Wykaz osób.doc doc 50.5 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5D do SWZ_Wykaz osób.doc doc 49 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SWZ wzór umowy nadzór inwestorski_budowa przedszkola w Mostach_ w branży .....pdf pdf 182.64 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 7 do SWZ- OPZ Mosty.pdf pdf 224.18 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 8C do SWZ ARCHITEKTURA.zip zip 20093.37 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 8D do SWZ DROGOWY.zip zip 3686.62 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 8F do SWZ ENERGETYKA.zip zip 57128.84 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 8I do SWZ SANITARNY.zip zip 27779.06 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 8J do SWZ WENTYLACJA.zip zip 4013.46 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 8 E do SWZ ELEKTRYCZNY I NISKOPRADOWE.zip zip 18531.82 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 8 L do SWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip zip 13293.13 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 8A do SWZ Dokumenty, opinie, uzgodnienia, decyzje warunki techniczne.zip zip 74243.91 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załacznik nr 8B do SWZ Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego.zip zip 4613.53 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 8H do SWZ PZT.zip zip 20045.12 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 8 K do SWZ Projekty wykonawcze.zip zip 239925.28 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 8 G do SWZ KONSTRUKCJA.zip zip 2490.69 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
SWZ nadzory przedszkole Mosty.pdf pdf 383.2 2022-01-18 15:52:00 Proceeding
poprawiony w dniu 19.01.2022 r. Załącznik nr 5B do SWZ_Wykaz osób.doc doc 50 2022-01-19 10:56:07 Public message
Załacznik nr 8 M do SWZ Wzór umowy na roboty budowlane , OPZ na roboty budowlane.zip zip 1037.62 2022-01-19 10:56:07 Public message
Informacja z otwarcia.docx docx 17.96 2022-01-26 14:34:29 Public message
Unieważnienie postępowania w części 4.pdf pdf 160.53 2022-01-28 15:01:38 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 i 2 - informacja na stronę internetową.docx docx 22.61 2022-02-04 15:00:16 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 3 oraz odrzuceniu oferty - strona internetowa.pdf pdf 137.89 2022-02-08 13:55:25 Public message

Announcements

2022-02-08 13:55 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej podczas budowy przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Mostach w części 3 .

informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-04 15:00 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej podczas budowy przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Mostach w części 1 i 2

informacja o wyborze [...].docx

2022-01-28 15:01 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o unieważnieniu postepowania w części 4.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-01-26 14:34 Adriana Żuralska Szanowni Państwo, w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-01-26 11:00 Buyer message Szanowni państwo, Zamawiający informuje, że na realizacje przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć w części 1: kwotę 108 486,00 zł gross , w części 2 kwotę 41 345,00 zł brutto, w części 3 kwotę 40 465,00 zł brutto, w części 4 kwotę 19 680,00 zł brutto
2022-01-19 10:56 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, Zamawiający przekazuje poprawiony załącznik nr 5B do SWZ oraz dodaje Załącznik nr 8M do SWZ zawierający dokumenty dotyczące budowy przedszkola.

poprawiony w dniu 19 [...].doc

Załacznik nr 8 M do [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 679