Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP-252-2/2022 Zakup i dostawa drobiu

Deadlines:
Published : 18-01-2022 13:28:00
Placing offers : 26-01-2022 10:00:00
Offers opening : 26-01-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobiu według asortymentu określonego w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik do SWZ.Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d9da60-fc1d-e07f-18bf-51000173fac3 (1).pdf pdf 128.97 2022-01-18 13:28:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia -PDF.pdf pdf 10983.94 2022-01-18 13:28:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 378.5 2022-01-18 13:28:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 66 2022-01-18 13:28:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo- cenowy.doc doc 41 2022-01-18 13:28:00 Proceeding
Zalącznik Nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 250.51 2022-01-18 13:28:00 Proceeding
Oświadczenia od nr 4 do nr 10 do SWZ.zip zip 88.33 2022-01-18 13:28:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką zamierzamy przeznaczyć..pdf pdf 485.71 2022-01-24 10:16:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 544.89 2022-01-26 12:35:35 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 342.11 2022-02-14 12:51:35 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 766.55 2022-03-07 12:32:22 Public message
Ogłoszenie o wynikach postepowania 08da0027-ad89-f72d-0c73-2500014ceeee (1).pdf pdf 53.81 2022-03-07 12:32:59 Public message

Announcements

2022-03-07 12:32 Monika Bisaga Ogłoszenie o wynikach postepowania

Ogłoszenie o wynikac [...].pdf

2022-03-07 12:32 Monika Bisaga Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-02-14 12:51 Monika Bisaga Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-26 12:35 Monika Bisaga Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-24 10:16 Monika Bisaga Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 198