Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/22 PN 02/22 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Deadlines:
Published : 16-01-2022 19:32:00
Placing offers : 18-03-2022 09:00:00
Offers opening : 18-03-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS010-017797-pl.pdf pdf 1348.65 2022-01-16 19:32:00 Proceeding
PN_02_22_SWZ_DROBNY.pdf pdf 657.88 2022-01-16 19:32:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy .xlsx xlsx 59.72 2022-01-16 19:32:00 Proceeding
PN_02_22_SWZ_DROBNY.docx docx 72.91 2022-01-16 19:32:01 Proceeding
espd-request.zip zip 88.25 2022-01-17 11:10:06 Proceeding
2022-OJS030-075450-pl.pdf pdf 65.19 2022-02-11 14:01:32 Public message
2022-OJS030-075450-pl (1).pdf pdf 65.19 2022-02-16 12:46:40 Public message
notice(2).pdf pdf 69.46 2022-02-18 21:15:20 Public message
2022-OJS036-092876-pl.pdf pdf 65.3 2022-02-21 21:50:51 Public message
notice(3).pdf pdf 69.48 2022-02-24 20:07:57 Public message
Kopia pliku załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy zm.24.02.xlsx xlsx 71.64 2022-02-24 20:50:08 Public message
zmiana 1.pdf pdf 229.48 2022-02-24 20:50:08 Public message
odpowiedzi na drobny24.02.pdf pdf 550.98 2022-02-24 20:55:07 Public message
ZMIANA OGŁOSZENIA WYSŁANA 06.03.pdf pdf 108.87 2022-03-06 12:49:40 Public message
zmiana 2.BES.pdf pdf 259.53 2022-03-06 12:49:40 Public message
załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy zm.02.03..xlsx xlsx 64.35 2022-03-06 12:49:40 Public message
2022-OJS040-102263-pl.pdf pdf 65.21 2022-03-06 12:56:00 Public message
2022-OJS047-122099-pl.pdf pdf 108.09 2022-03-09 08:24:28 Public message
2022-OJS050-128404-pl.pdf pdf 63.25 2022-03-11 09:48:44 Public message
KWOTA NA SFINANOWANIE ZAMÓWIENIA.ods ods 5.48 2022-03-15 20:24:16 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 369.04 2022-03-20 20:38:29 Public message
zestawienie ofert.xlsx xlsx 28.86 2022-03-20 20:38:29 Public message
wybór 1.BES.pdf pdf 703.38 2022-05-12 14:21:39 Public message
unieważnienie 17 maja.BES.pdf pdf 665.63 2022-05-17 14:08:32 Public message
wybór 16 maja.BES.pdf pdf 670.45 2022-05-17 14:08:32 Public message
wybor 3 .BES.pdf pdf 262.48 2022-05-31 21:55:09 Public message
KWOTA NA SFINANOWANIE ZAMÓWIENIA.ods ods 5.48 2022-03-18 09:00:00 Public message

Announcements

2022-05-31 21:55 Elżbieta Janicka-Suchacz informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 31.05.2022

wybor 3 .BES.pdf

2022-05-17 14:08 Elżbieta Janicka-Suchacz informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania

unieważnienie 17 maj [...].pdf

wybór 16 maja.BES.pd [...].pdf

2022-05-12 14:21 Elżbieta Janicka-Suchacz w załączeniu informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych - częściowe

wybór 1.BES.pdf

2022-03-20 20:38 Elżbieta Janicka-Suchacz w załączeniu informacja o złożonych ofertach

zestawienie ofert.pd [...].pdf

zestawienie ofert.xl [...].xlsx

2022-03-18 09:00 Buyer message w załączeniu kwota na sfinansowanie zamówienia

KWOTA NA SFINANOWANI [...].ods

2022-03-15 20:24 Elżbieta Janicka-Suchacz kwota na sfinansowanie zamówienia

KWOTA NA SFINANOWANI [...].ods

2022-03-11 09:48 Elżbieta Janicka-Suchacz zmiana ogłoszenia ( termin związania ofertą)

2022-OJS050-128404-p [...].pdf

2022-03-09 08:24 Elżbieta Janicka-Suchacz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2022-OJS047-122099-p [...].pdf

2022-03-06 12:56 Elżbieta Janicka-Suchacz ogłoszenie opublikowane z dnia

2022-OJS040-102263-p [...].pdf

2022-03-06 12:49 Elżbieta Janicka-Suchacz informacja o zmianie SWZ oraz zmiana do ogłoszenia. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 18.03.2022

ZMIANA OGŁOSZENIA WY [...].pdf

zmiana 2.BES.pdf

załącznik nr 1 - for [...].xlsx

2022-02-24 20:55 Elżbieta Janicka-Suchacz odpowiedzi na zadane pytania

odpowiedzi na drobny [...].pdf

2022-02-24 20:50 Elżbieta Janicka-Suchacz Zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 09.03.2022.Godziny pozostają bez zmian .

w związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulegnie treść załącznika nr 1 - nowy załącznik w załączeniu

w związku ze zmianami w załącznik nr 1 - zmianie ulegnie jeszcze termin składania i otwarcia ofert, o czym zamawiający poinformuje po opublikowaniu ogłoszenia o zmianach - przewidywany termin

Kopia pliku załączni [...].xlsx

zmiana 1.pdf

2022-02-24 20:07 Elżbieta Janicka-Suchacz ogłoszenie wysłane w dniu 22.02.2022( publikacja w dniu 25.02.2022)

notice(3).pdf

2022-02-24 20:03 Elżbieta Janicka-Suchacz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-02-21 21:50 Elżbieta Janicka-Suchacz zmiana ogłoszenia

2022-OJS036-092876-p [...].pdf

2022-02-18 21:15 Elżbieta Janicka-Suchacz zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 28.02.2022. w załączeniu ogłoszenie wysłane do Urzędu

notice(2).pdf

2022-02-16 12:46 Elżbieta Janicka-Suchacz zmiana ogłoszenia

2022-OJS030-075450-p [...].pdf

2022-02-16 12:39 Elżbieta Janicka-Suchacz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-02-11 14:01 Elżbieta Janicka-Suchacz ogłoszenie o zmianie terminu

2022-OJS030-075450-p [...].pdf

2022-02-10 21:21 Elżbieta Janicka-Suchacz Zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.02.2022. Godziny pozostają bez zmian

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4806