Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BF-II-WE.ZP.U.272.94.2021.AR Usługa nadania i aktualizacji ratingu finansowego na rynku krajowym i zagranicznym Województwa Mazowieckiego

Deadlines:
Published : 14-01-2022 15:05:00
Placing offers : 26-01-2022 10:00:00
Offers opening : 26-01-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_SWZ_94.pdf pdf 351.35 2022-01-14 15:05:00 Proceeding
01_formularz oferty_94.doc doc 64 2022-01-14 15:05:00 Proceeding
02_opis przedmiotu zamówienia 94.pdf pdf 192.99 2022-01-14 15:05:00 Proceeding
03_projektowane postanowienia umowy 94.pdf pdf 139.59 2022-01-14 15:05:00 Proceeding
04_Oświadczenie Wykonawcy 94.docx docx 28.68 2022-01-14 15:05:00 Proceeding
05_oświadczenie z art. 117.docx docx 30.85 2022-01-14 15:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_94.pdf pdf 103.07 2022-01-14 15:05:00 Proceeding
20220121_AR_wyjaśnienia i zmiana SWZ_94.pdf pdf 222.67 2022-01-21 12:17:44 Public message
informacja z otwarcia ofert_94.pdf pdf 94.75 2022-01-26 12:05:11 Public message
informacja o wyborze_94.pdf pdf 263.52 2022-02-22 09:13:08 Public message
ogłoszenie o wyniku_94.pdf pdf 59.5 2022-04-29 09:06:38 Public message

Announcements

2022-04-29 09:06 Anna Radzik Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku_ [...].pdf

2022-02-22 09:13 Anna Radzik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 20220222

informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-26 12:05 Anna Radzik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 26 STYCZNIA 2022 ROKU

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-26 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 590 400,00 PLN gross z Vat
2022-01-21 12:17 Anna Radzik Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji warunków zamówienia

20220121_AR_wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 303