Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-OP-V.ZP.U.272.96.2021.LB System informatyczny do obsługi budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego wraz z usługą udostępnienia, opieki serwisowej i utrzymania tego systemu

Deadlines:
Published : 14-01-2022 11:24:00
Placing offers : 24-01-2022 10:00:00
Offers opening : 24-01-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_SWZ_96.pdf pdf 222.87 2022-01-14 11:24:00 Proceeding
1_formularz oferty_96.doc doc 61.5 2022-01-14 11:24:00 Proceeding
2_OPZ.pdf pdf 145.26 2022-01-14 11:24:00 Proceeding
3_projektowane postanowienia umowy system BOM.pdf pdf 221.18 2022-01-14 11:24:00 Proceeding
4_oświadczenie.docx docx 26.37 2022-01-14 11:24:00 Proceeding
Raport zgodności w zakresie dostpęności WCAG.docx docx 71.19 2022-01-14 11:24:00 Proceeding
zał. nr 1 do umowy powierzenia.pdf pdf 281.8 2022-01-14 11:24:00 Proceeding
zał. nr 3 do umowy_Umowa powierzenia przetwarzania danych.pdf pdf 122.89 2022-01-14 11:24:00 Proceeding
załącznik nr 2 do umowy RODO.pdf pdf 94.49 2022-01-14 11:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 89.33 2022-01-14 11:24:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert_96.pdf pdf 97.97 2022-01-24 12:05:51 Public message
informacja o wyborze oferty_96.pdf pdf 233.33 2022-02-02 09:59:38 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.61 2022-03-03 14:11:42 Public message

Announcements

2022-03-03 14:11 Luiza Buze Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-02 09:59 Anna Siennicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-24 12:05 Luiza Buze INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 R.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-24 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości 210 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 338