Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00018777/01 Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

Dyrektor ds. technicznych Dariusz Kozieja
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Department: Administracja
Deadlines:
Published : 14-01-2022 10:58:00
Placing offers : 28-01-2022 10:00:00
Offers opening : 28-01-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ wraz z załącznikami.doc doc 443.5 2022-01-14 10:58:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami-sig.pdf pdf 1011.9 2022-01-14 10:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 08d9d733-cce1-e49b-6e2b-5e0001265548.pdf pdf 190.25 2022-01-14 10:58:00 Proceeding
Kwota przeznaczona na sfin. zamówienia - osady-sig.pdf pdf 422.09 2022-01-28 10:03:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert - osady ściekowe-sig.pdf pdf 429.1 2022-01-28 14:08:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert - osady ściekowe.doc doc 85.5 2022-01-28 14:08:44 Public message
Informacja o wyborze oferty-sig.pdf pdf 436.11 2022-02-18 12:57:58 Public message
Informacja o wyborze oferty.doc doc 86 2022-02-18 12:57:58 Public message

Announcements

2022-02-18 12:57 Dyrektor ds. technicznych Dariusz Kozieja W załączeniu informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].doc

2022-01-28 14:08 Dyrektor ds. technicznych Dariusz Kozieja W załączeniu informacja z otwarcia ofert w dniu 28.01.2022 - znak ZOŚ/263/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].doc

2022-01-28 10:03 Dyrektor ds. technicznych Dariusz Kozieja W załączeniu informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 311