Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP/2/2022 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do wykonania dedykowanej liczby oznaczeń, wraz dzierżawą zintegrowanego analizatora bio-chemiczno-immunochemicznego w okresie 18 miesięcy”

Deadlines:
Published : 14-01-2022 09:20:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021_01_12_LABO_umowa.pdf pdf 194.65 2022-01-14 09:20:00 Proceeding
2021_01_12_SWZ_LABO-1 - podpisany.pdf pdf 297.38 2022-01-14 09:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 14_01_2022.pdf pdf 156.43 2022-01-14 09:20:00 Proceeding
TP_2_ zał. 1,2,3,4,6,7,8 bio_chem.zip zip 126.19 2022-01-14 09:20:00 Proceeding
umowa powierzenia danych.pdf pdf 118.13 2022-01-14 09:20:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ_ form. asort. cenowy_pop.pdf pdf 64.82 2022-01-14 09:20:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ_parametry graniczne analizatora biochemiczno-immunochemicznego_grudzień_2021.pdf pdf 115.56 2022-01-14 09:20:00 Proceeding
załącznik nr 5 _ rzut pomieszczenia.png png 360.85 2022-01-14 09:20:00 Proceeding
załącznik nr 5A_rzut parteru.pdf pdf 2137.42 2022-01-14 09:20:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie 19_01.pdf pdf 38.32 2022-01-19 14:13:10 Public message
wyjasnienia TP-2.pdf pdf 2297.68 2022-01-19 14:13:10 Public message
załącznik nr 3 do SWZ_parametry graniczne analizatora biochemiczno-immunochemicznego_grudzień_2021.pdf pdf 143.68 2022-01-19 14:13:10 Public message
zmiany.pdf pdf 538.38 2022-01-19 14:13:10 Public message
zmodyf. _umowa.pdf pdf 194.79 2022-01-19 14:13:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie z dn. 21_01_2022.pdf pdf 38.32 2022-01-21 10:59:49 Public message
wyjasnienia II.pdf pdf 425.1 2022-01-21 10:59:49 Public message
załącznik nr 3 do SWZ_parametry graniczne analizatora biochemiczno-immunochemicznego_grudzień_2021.pdf pdf 134.67 2022-01-21 10:59:49 Public message
załącznik nr 3 do SWZ_parametry graniczne analizatora biochemiczno-immunochemicznego_grudzień_2021.xls xls 45 2022-01-21 10:59:49 Public message
zmiany 21_01_2022.pdf pdf 457.11 2022-01-21 10:59:49 Public message
Informacja z otwarcia TP_2_2022.pdf pdf 463.95 2022-01-27 09:33:43 Public message
Wynik TP_2_S.pdf pdf 378.19 2022-02-08 12:25:28 Public message
załącznik nr 3 do SWZ_parametry graniczne analizatora biochemiczno-immunochemicznego_grudzień_2021.pdf pdf 115.56 2022-01-27 09:00:00 Public message
załącznik nr 5A_rzut parteru.pdf pdf 2137.42 2022-01-27 09:00:00 Public message
2021_01_12_LABO_umowa.pdf pdf 194.67 2022-01-27 09:00:00 Public message
2021_01_12_SWZ_LABO-1 - podpisany.pdf pdf 297.38 2022-01-27 09:00:00 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu 14_01_2022.pdf pdf 156.43 2022-01-27 09:00:00 Public message
umowa powierzenia danych.pdf pdf 118.13 2022-01-27 09:00:00 Public message
załącznik nr 2 do SWZ_ form. asort. cenowy_pop.pdf pdf 64.82 2022-01-27 09:00:00 Public message
załącznik nr 5 _ rzut pomieszczenia.png png 360.85 2022-01-27 09:00:00 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu 14_01_2022.pdf pdf 156.43 2022-01-27 09:00:00 Public message
2021_01_12_LABO_umowa.pdf pdf 194.65 2022-01-27 09:00:00 Public message
2021_01_12_SWZ_LABO-1 - podpisany.pdf pdf 297.38 2022-01-27 09:00:00 Public message
TP_2_ zał. 1,2,3,4,6,7,8 bio_chem.zip zip 126.19 2022-01-27 09:00:00 Public message
umowa powierzenia danych.pdf pdf 118.13 2022-01-27 09:00:00 Public message
załącznik nr 2 do SWZ_ form. asort. cenowy_pop.pdf pdf 64.82 2022-01-27 09:00:00 Public message
załącznik nr 3 do SWZ_parametry graniczne analizatora biochemiczno-immunochemicznego_grudzień_2021.pdf pdf 115.56 2022-01-27 09:00:00 Public message
załącznik nr 5 _ rzut pomieszczenia.png png 360.85 2022-01-27 09:00:00 Public message
załącznik nr 5A_rzut parteru.pdf pdf 2137.42 2022-01-27 09:00:00 Public message

Announcements

2022-02-08 12:25 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie w załączniku do niniejszej wiadomości przekazuje wynik prowadzonego postępowania- TP/2/2022

Wynik TP_2_S.pdf

2022-01-27 09:33 Magdalena Psyk SPZOZ w Wolsztynie w załączniku zamieszcza Informację z otwarcia ofert do postępowania o sygn. TP/2/2022.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-27 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości: 987 676,02 zł brutto

załącznik nr 3 do SW [...].pdf

załącznik nr 5A_rzut [...].pdf

2021_01_12_LABO_umow [...].pdf

2021_01_12_SWZ_LABO- [...].pdf

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

umowa powierzenia da [...].pdf

załącznik nr 2 do SW [...].pdf

załącznik nr 5 _ rzu [...].png

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

2021_01_12_LABO_umow [...].pdf

2021_01_12_SWZ_LABO- [...].pdf

TP_2_ zał. 1,2,3,4,6 [...].zip

umowa powierzenia da [...].pdf

załącznik nr 2 do SW [...].pdf

załącznik nr 3 do SW [...].pdf

załącznik nr 5 _ rzu [...].png

załącznik nr 5A_rzut [...].pdf

2022-01-21 10:59 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie w załączniku do niniejszej wiadomości przekazuje kolejne wyjaśnienia wraz ze zmianami do TP/2/2022.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjasnienia II.pdf

załącznik nr 3 do SW [...].pdf

załącznik nr 3 do SW [...].xls

zmiany 21_01_2022.pd [...].pdf

2022-01-19 14:13 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie przekazuje w załącznikach do niniejszej wiadomości wyjaśnienia wraz z modyfikacjami - TP/2/2022

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjasnienia TP-2.pdf

załącznik nr 3 do SW [...].pdf

zmiany.pdf

zmodyf. _umowa.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 298