Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/PP/EP/RPOWM/10.3.1/2022 Dostawa doposażenia do Pracowni eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w ramach projektu „Dobre kompetencje-lepszy start”

Deadlines:
Published : 13-01-2022 14:34:00
Placing offers : 24-01-2022 10:00:00
Offers opening : 24-01-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.92 2022-01-13 14:34:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 5515.89 2022-01-13 14:34:00 Proceeding
Załączniki nr 1-7.zip zip 605.75 2022-01-13 14:34:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 1 14.01.2022r..pdf pdf 247.22 2022-01-14 13:14:12 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 2 17.01.2022r..pdf pdf 266.73 2022-01-17 19:08:20 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 3 17.01.2022r..pdf pdf 345.51 2022-01-17 23:25:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.01.2022.pdf pdf 40.57 2022-01-19 14:54:46 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 4 19.01.2022r..pdf pdf 276.28 2022-01-19 15:26:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #561856.pdf pdf 186.93 2022-01-25 14:27:14 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 56.98 2022-01-28 12:44:57 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.01.2022.pdf pdf 253.64 2022-01-28 12:47:52 Public message

Announcements

2022-01-28 12:47 Anna Dopadko Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-01-28 12:44 Anna Dopadko Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-25 14:27 Anna Dopadko Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-24 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 200 999,00 zł gross
2022-01-19 15:26 Anna Dopadko Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 4 z dnia 19.01.2022

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-01-19 14:54 Anna Dopadko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ws. terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-17 23:25 Anna Dopadko Odpowiedź na 36 pytań Wykonawcy 3 z dnia 17.01.2022

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-01-17 19:08 Anna Dopadko Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 2 z dnia 17.01.2022r, godz. 14:22

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-01-14 13:14 Anna Dopadko Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 1.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 578