Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/ZP/2022 2/ZP/2022 dostawa rękawic medycznych nitrylowych

Deadlines:
Published : 13-01-2022 13:22:00
Placing offers : 24-01-2022 08:00:00
Offers opening : 24-01-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2_ZP_2022_Formularz_cenowy_Załącznik_2_do_SWZ.xlsx xlsx 184.59 2022-01-13 13:22:00 Proceeding
2_ZP_2022_SWZ.docx docx 315.89 2022-01-13 13:22:00 Proceeding
2_ZP_2022_SWZ_Załącznik nr 4_Umowa.docx docx 200.69 2022-01-13 13:22:00 Proceeding
2_ZP_2022_SWZ_Załączniki_nr_1, 3.doc doc 273 2022-01-13 13:22:00 Proceeding
2_ZP_2022_zapytanie i odp.pdf pdf 184.13 2022-01-19 14:28:12 Public message
2_ZP_2022_zapytanie i odp 2.pdf pdf 171.54 2022-01-20 14:37:22 Public message
2_ZP_2022_Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf pdf 197.9 2022-01-24 12:47:46 Public message
2_ZP_2022_wynik postępowania.pdf pdf 207.69 2022-02-28 15:08:20 Public message
2_ZP_2022_kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie.xlsx xlsx 11.49 2022-01-24 08:00:00 Public message

Announcements

2022-02-28 15:08 Agnieszka Śniadała Zamawiający w dniu 28.02.2022r. informuje o wyniku postępowania.

2_ZP_2022_wynik post [...].pdf

2022-01-24 12:47 Agnieszka Śniadała Zamawiający w dniu 24.01.2022r. publikuje zbiorcze zestawienie otwartych ofert.

2_ZP_2022_Zbiorcze z [...].pdf

2022-01-24 08:00 Buyer message Zamawiający publikuje kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

2_ZP_2022_kwota_prze [...].xlsx

2022-01-20 14:37 Agnieszka Śniadała Zamawiający w dniu 20.01.2022r. udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

2_ZP_2022_zapytanie [...].pdf

2022-01-19 14:28 Agnieszka Śniadała Zamawiający w dniu 19.01.2022r. udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

2_ZP_2022_zapytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 657