Proceeding: ORG-ZP.271.1.2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz

Beata Kwitowska
Gmina Powidz
Deadlines:
Published : 12-01-2022 15:19:00
Placing offers : 01-02-2022 10:00:00
Offers opening : 01-02-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_08d9d5c7-f235-53f6-6e2b-5e0001263db5.pdf pdf 134.6 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
PFU Powidz Ostrowo.pdf pdf 389.6 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
SWZ budowa kanalizacji_Ostrowo.pdf pdf 576.03 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
zał. 1 - formularz ofertowy.docx docx 24.69 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
zał. 2 - oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 22.8 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
zał. 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.docx docx 19.11 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
zał. 4b - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów_.doc doc 38.5 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
zał. 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Kopia (002).doc doc 51 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
zał. 7 - wykaz robót budowlanych.doc doc 53 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
zał. 8 - wykaz osób (002).doc doc 50.5 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
zał. nr 1 do PFU_Rys1..pdf pdf 7761.07 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
zał. nr 2 do PFU_Rys2..pdf pdf 9060.64 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
zał. nr 3 do PFU_Rys.3..pdf pdf 1624.1 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
zał. nr 9 - wzór umowy _budowa kanalizacji_Ostrowo_10 01 22.pdf pdf 366.74 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
zał. nr 10 SWZ_Plan sytuacyjny wraz z opisem technicznym.pdf pdf 1272.36 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
załącznik 4a oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 18.64 2022-01-12 15:19:00 Proceeding
ORG-ZP.271.1.2022_WIZJA LOKALNA-budowa kanalizacji_Ostrowo-sig.pdf pdf 371.96 2022-01-12 15:36:08 Public message
wyjaśnienia nr 1 treści SWZ-sig.pdf pdf 363.18 2022-01-19 12:50:26 Public message

Announcements

2022-01-19 12:50 Beata Kwitowska Wyjaśnienia nr 1 do SWZ

wyjaśnienia nr 1 tre [...].pdf

2022-01-12 15:36 Beata Kwitowska Wizja Lokalna

ORG-ZP.271.1.2022_WI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 228