Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PT.2370.2.2022.RJ Dostawa baterii do defibrylatora LIFEPAK 1000

Renata Janczur
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Department: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
Deadlines:
Published : 12-01-2022 08:25:00
Placing offers : 17-01-2022 07:30:00
Offers opening : 17-01-2022 07:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zaproszenia do złożenia ofert jest:


Dostawa baterii do defibrylatora LIFEPAK 1000


Dokonanie wyboru zamówienia nastąpi w oparciu o najkorzystniejszą cenę brutto oferty. W przypadku uchylenia się od realizacji zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana w terminie określonym przez zamawiającego, zamawiający może wybrać ofertę kolejną bez przeprowadzania ponownej oceny ofert.


W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy.


Koszty uczestnictwa, w tym: opracowanie i dostarczenie oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

  • braku ofert,
  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
  • zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania i odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - przekroczenia szacowanych środków, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 47 831 74 41

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Bateria do defibrylatora Lifepak 1000 Produkt fabrycznie nowy. Producent: Physio-Control Typ baterii: litowa (Li/MnO2) 12V/4,5Ah/54Wh Nieładowalna 1 pc. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
3 Maja 140
32-100, Proszowice
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 4 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 231