Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DAO.26.1.2022 Dostawa drobnego sprzętu AGD

Ewelina Binek
Urząd Miejski Starachowice Department: Centrum Usług Społecznych
Deadlines:
Published : 12-01-2022 08:02:00
Placing offers : 17-01-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications


Centrum Usług Społecznych z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na dostawę drobnego sprzętu AGD.


       I.            Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czajnika do siedziby Zamawiającego – ul. Majówka 21a w Starachowicach o następujących parametrach:

- Czajnik elektryczny typu Russeli Hobbs Precision Control 21150-70- 1 sztuka:

·         Pojemność - 1,7 litra

·         Moc - 2200 w;

·         Regulacja temperatury;

·         automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, 

·         podtrzymywanie ciepła, 

·         wyświetlacz elektroniczny, 

·         zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody

·         Kolor: biały

2. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie ceną.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

3.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.

3.2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zapewniającymi terminowość dostarczania i realizacji zamówień.

4. Płatność.

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (MPP, split payment) w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Ponadto w związku z centralizacją VAT Wykonawca wystawi fakturę, na której po stronie Zamawiającego będą widniały dwa podmioty tj. nabywca: Gmina Starachowice i odbiorca: CUS. 

Ponadto Wykonawca wystawi odrębne faktury na podstawie specyfikacji załączonej do zamówienia.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 czajnik elektryczny - 1 pc. Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200, Starachowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.8698 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 3 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 276