Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RF-I-SE.ZP.U.272.89.2021.AS Przeprowadzenie badania pn. Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym”

Deadlines:
Published : 10-01-2022 10:42:00
Placing offers : 07-02-2022 10:00:00
Offers opening : 07-02-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.31 2022-01-10 10:42:00 Proceeding
02_Specyfikacja warunków zamówienia_89.pdf pdf 462.22 2022-01-10 10:42:00 Proceeding
03_Formularz oferty_89.docx docx 757.13 2022-01-10 10:42:00 Proceeding
04_Opis przedmiotu zamówienia_89.pdf pdf 299.82 2022-01-10 10:42:00 Proceeding
05_Postanowienia umowy_89.pdf pdf 211.02 2022-01-10 10:42:00 Proceeding
06_Umowa powierzenia danych.zip zip 581.13 2022-01-10 10:42:00 Proceeding
07_zał nr 6 i 7 do umowy.pdf pdf 196.24 2022-01-10 10:42:00 Proceeding
08_Oświadczenie JEDZ.docx docx 52.91 2022-01-10 10:42:00 Proceeding
09_Oświadczenie z art. 117.docx docx 757.04 2022-01-10 10:42:00 Proceeding
10_Zobowiązanie z art. 118.docx docx 754.26 2022-01-10 10:42:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_89.pdf pdf 113.09 2022-02-07 12:18:20 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty_89.pdf pdf 206.21 2022-04-22 16:07:31 Public message

Announcements

2022-04-22 16:07 Anna Siennicka Zawiadomienie o wyborze oferty oraz o Wykonawcach, których oferty odrzucono

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-02-07 12:18 Anna Siennicka Informacja z otwarcia ofert z 7 lutego 2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-07 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 147 600,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 744