Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/UZP/PN/TM/01/2022 Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach.

Dział Zaopatrzenia
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Department: TM
Deadlines:
Published : 07-01-2022 10:38:00
Placing offers : 14-02-2022 10:30:00
Offers opening : 14-02-2022 10:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Doświadczenie zawodowe_2022.docx docx 21.31 2022-01-07 10:38:00 Proceeding
Formularz Ofertowy_2022.docx docx 85.31 2022-01-07 10:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1697.86 2022-01-07 10:38:00 Proceeding
Sukcesywne dostawy ON PKM Gliwice_2022.pdf pdf 2484.41 2022-01-07 10:38:00 Proceeding
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 70.67 2022-02-05 15:37:59 Public message
Zmiana do SWZ nr 1.pdf pdf 968.26 2022-02-05 15:38:56 Public message
PKM_UZP_PN_TM_1_2022 odp 1-2.pdf pdf 301.88 2022-02-02 08:44:07 Public message
Odpowiedzi nr 1-40.pdf pdf 3561.34 2022-02-07 14:45:52 Public message
Zmiana do SWZ nr 2-9.pdf pdf 1154.01 2022-02-07 14:46:31 Public message
Formularz Ofertowy_2022.docx docx 85 2022-02-08 09:34:24 Public message
2022_02_10 Odpowiedzi 41 do 46.pdf pdf 822.68 2022-02-10 15:12:12 Public message
ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert_ON 2022.pdf pdf 199.85 2022-02-14 10:59:26 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty ON 2022.pdf pdf 446.86 2022-02-22 11:20:52 Public message
Zawiadomienie PKM_TM_868_2022 z 23_02_2022.pdf pdf 327.29 2022-02-23 13:25:37 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty ON 01_03_2022.pdf pdf 450.31 2022-03-01 13:28:22 Public message

Announcements

2022-03-01 13:28 Dział Zaopatrzenia Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-02-23 13:25 Dział Zaopatrzenia Zawiadomienie z dnia 23.02.2022r. nr PKM/TM/868/2022

Zawiadomienie PKM_TM [...].pdf

2022-02-22 11:20 Dział Zaopatrzenia Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-02-14 10:59 Dział Zaopatrzenia Zbiorcze zestawienie ofert.

ZP-12 Zbiorcze zesta [...].pdf

2022-02-14 10:15 Dział Zaopatrzenia Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 55.000.000,00 zł netto, gross 59.400.000,00 zł.
2022-02-10 15:12 Dział Zaopatrzenia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SWZ, które wpłynęły od wykonawców.

2022_02_10 Odpowiedz [...].pdf

2022-02-08 09:34 Dział Zaopatrzenia W załączniku Formularz Ofertowy w wersji edytowalnej.

Formularz Ofertowy_2 [...].docx

2022-02-07 14:46 Dział Zaopatrzenia Zmiany nr 2-9 do SWZ

Zmiana do SWZ nr 2-9 [...].pdf

2022-02-07 14:45 Dział Zaopatrzenia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SWZ, które wpłynęły od wykonawców.

Odpowiedzi nr 1-40.p [...].pdf

2022-02-05 15:38 Dział Zaopatrzenia Zmiana nr 1 do SWZ

Zmiana do SWZ nr 1.p [...].pdf

2022-02-05 15:37 Dział Zaopatrzenia Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2022-02-02 08:44 Dział Zaopatrzenia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SWZ, które wpłynęły od wykonawców.

PKM_UZP_PN_TM_1_2022 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 859