Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2022 Usługi pocztowe w roku 2022 na rzecz Gminy Kosakowo

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 05-01-2022 15:34:00
Placing offers : 21-01-2022 11:00:00
Offers opening : 21-01-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d9d053-51de-b34d-4f50-8000012645c6.pdf pdf 126.33 2022-01-05 15:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.01.2022 - sprostowanie dot. wykazu usług 08d9d057-5ce0-2017-9e41-370001910591.pdf pdf 37.64 2022-01-05 15:34:00 Proceeding
SWZ poczta.pdf pdf 396.15 2022-01-05 15:34:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowe.doc doc 174 2022-01-05 15:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 15.69 2022-01-05 15:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 19.92 2022-01-05 15:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy.docx docx 14.37 2022-01-05 15:34:00 Proceeding
Załacznik nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia POCZTA 02.02.21.pdf pdf 198.18 2022-01-05 15:34:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 361.42 2022-01-05 15:34:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz_uslug.doc doc 41.5 2022-01-05 15:34:00 Proceeding
I Zmiana SWZ z dnia 13.01.2022r.docx docx 14.62 2022-01-13 16:14:15 Public message
poprawiony w dniu 13.01.2022 r Załacznik nr 6 do SWZ wzór umowy.docx docx 63.75 2022-01-13 16:14:15 Public message
poprawiony w dniu 13.01.2022 r. Załacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 184.5 2022-01-13 16:14:15 Public message
poprawiony w dniu 13.01.2022 r. Załacznik nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia POCZTA.docx docx 30.99 2022-01-13 16:14:15 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.01.2022.docx docx 38.44 2022-01-13 16:14:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.01.2022 - sprostowanie dot. wykazu usług 08d9d057-5ce0-2017-9e41-370001910591.pdf pdf 37.64 2022-01-13 16:14:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert 08d9db25-c4ec-5826-134c-450001e1f58b.pdf pdf 36.92 2022-01-19 09:34:29 Public message
II Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 19.01.2022.docx docx 20.59 2022-01-19 13:11:42 Public message
poprawiony w dniu 19.01.2022 r Załacznik nr 6 do SWZ wzór umowy.docx docx 64.04 2022-01-19 13:11:42 Public message
poprawiony w dniu 19.01.2022 r. Załacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 184.5 2022-01-19 13:11:42 Public message
poprawiony w dniu 19.01.2022 r. Załacznik nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia POCZTA.docx docx 30.91 2022-01-19 13:11:42 Public message
Unieważnienie postępowania.docx docx 13.3 2022-01-21 12:27:23 Public message

Announcements

2022-01-21 12:27 Adriana Żuralska Szanowni Państwo, w załączniku zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].docx

2022-01-21 11:00 Buyer message Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na realizacje przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
2022-01-19 13:11 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w związku z pytaniami Wykonawcy, wysłanymi po upływie terminu na udzielanie wyjaśnień, Zamawiający zdecydował o przedłużeniu składania ofert oraz zamieszczeniu II wyjaśnień i zmian wynikających z odpowiedzi na pytania. W załączniku: II wyjaśnienia treści SWZ oraz poprawione załączniki nr 1,5 i 6 do SWZ,

II Wyjaśnienia treśc [...].docx

poprawiony w dniu 19 [...].docx

poprawiony w dniu 19 [...].doc

poprawiony w dniu 19 [...].docx

2022-01-19 09:34 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące przedłużenia terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-13 16:14 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo
W związku w prowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża czas składania i otwarcia ofert do 19.01.2022 r.
W załączniku wyjaśnienie treści SWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana treści SWZ, zmiana treści załącznika nr 1, 5 i 6 do SWZ.

I Zmiana SWZ z dnia [...].docx

poprawiony w dniu 13 [...].docx

poprawiony w dniu 13 [...].doc

poprawiony w dniu 13 [...].docx

Wyjaśnienia treści S [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 304