Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/UE/2022 Rozeznanie rynku. Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy.

Deadlines:
Published : 10-01-2022 13:33:00
Placing offers : 26-01-2022 11:00:00
Offers opening : 26-01-2022 11:00:00
Procedure: Analiza potrzeb i wymagań (art. 83)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o charakterze rozeznanie rynku zgodnie z art. 83. ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie ma na celu przygotowanie procesu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadami funkcjonującymi na gruncie art. 44 ustawy o finansach publicznych.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia, jednak stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod numerem telefonu 22 101 02 02, lub mailowo: cwk@platformazakupowa.pl

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Rozeznanie rynku.pdf pdf 418.14 2022-01-10 13:33:00 Proceeding
Załącznik Nr_1_OPZ.pdf pdf 5440.26 2022-01-10 13:33:00 Proceeding
Załącznik_2_projekt_umowy.pdf pdf 603.22 2022-01-17 10:10:29 Public message
migracja danych.pdf pdf 136.83 2022-01-20 12:29:51 Public message

Announcements

2022-01-20 12:29 Krzysztof Jach Pismo na temat warunków migracji danych

migracja danych.pdf

2022-01-17 10:10 Krzysztof Jach Projekt umowy

Załącznik_2_projekt_ [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy. Proszę podać orientacyjną wartość proponowanego rozwiązania 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wariant - Jeżeli Wykonawca przewiduje alternatywne metody dla zaspokojenia potrzeb Zamawiającego, proszę załączyć opis propozycji w spinaczu obok pola na komentarz (0)
3 Proponowane terminy planowanego do realizacji zamówienia - Jeżeli Wykonawca przewiduje inne terminy wykonania zamówienia, proszę załączyć stosowny komentarz lub załącznik (0)
4 Ryzyka i inne informacje - Jeżeli Wykonawca we wstępnym opisie przedmiotu zamówienia znajduje elementy, które na etapie postępowania lub realizacji mogą spowodować szczególne trudności, proszę o stosowny komentarz (0)
Unlock the form

The number of page views: 436