Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.26.1.1.2022 Usługi wywozu nieczystości płynnych w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego w 2022 r.

Mariusz Gruszczyński
Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi
Deadlines:
Published : 04-01-2022 16:49:00
Placing offers : 12-01-2022 09:00:00
Offers opening : 12-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.81 2022-01-04 16:49:00 Proceeding
0. SWZ 1-2022.doc doc 390.5 2022-01-04 16:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 71 2022-01-04 16:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenia z art 125 ust 1.docx docx 20.23 2022-01-04 16:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie do oddania zasobów.docx docx 19.45 2022-01-04 16:49:00 Proceeding
zał 4, 5 i 6- wykazy usług i osób, narzędzi.docx docx 18.73 2022-01-04 16:49:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - prokekt umowy.doc doc 206.5 2022-01-04 16:49:00 Proceeding
RON WSCHÓD szamba i doły kloaczne 2022.xls xls 47 2022-01-04 16:49:00 Proceeding
RON ZACHÓD szamba i doły kloaczne 2022.xls xls 49.5 2022-01-04 16:49:00 Proceeding
wykaz adresowy ZLM 2022 (2 podejście).xlsx xlsx 58.06 2022-01-04 16:49:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 112.68 2022-01-12 09:46:10 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 212.85 2022-01-18 13:40:34 Public message

Announcements

2022-01-18 13:40 Mariusz Gruszczyński Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-01-12 09:46 Mariusz Gruszczyński Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-12 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 154872,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 184