Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PU/14/2022 Świadczenie usług polegających na Wykonaniu konserwacji, napraw i usuwaniu awarii w urządzeniach w urządzeniach i instalacji sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz systemów gaszenia gazem na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu

Deadlines:
Published : 04-01-2022 15:45:00
Placing offers : 12-01-2022 10:00:00
Offers opening : 12-01-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg ograniczony - wnioski
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie_do_składania wn. PU 14 2022.doc.pdf pdf 509.54 2022-01-04 15:45:00 Proceeding
Zaproszenie_do_składania wn. PU 14 2022_urządzenia ppoż_PLATFORMA.doc doc 297.5 2022-01-04 15:45:00 Proceeding
Odp. na pyt. 07.01.2022.pdf pdf 122.11 2022-01-07 12:36:22 Public message
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.pdf pdf 138.67 2022-03-31 12:47:24 Public message

Announcements

2022-03-31 12:47 Martyna Figarska Witam
W załączniku "Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego "
Szczegóły w piśmie.

INFORMACJA O UDZIELE [...].pdf

2022-01-07 12:36 Anna Gilert Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odp. na pyt. 07.01.2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 405