Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa konserwacji i serwisu systemu cieplnego c.o., sieci i urządzeń c.w.u. w kompleksach wojskowych m. Słupsk oraz m. Redzikowo.

Kamila Wnuk-Lipińska
6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 04-01-2022 12:45:00
Placing offers : 13-01-2022 08:55:00
Offers opening : 13-01-2022 09:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez wypełniony, podpisany i załączony formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 2 do postępowania.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał_Nr_1_projekt_umowy.docx docx 41.83 2022-01-04 12:45:00 Proceeding
Zał_Nr_2_formularz_cenowy.xlsx xlsx 17.48 2022-01-04 12:45:00 Proceeding
Zał_Nr_3_opis_przedmiotu_zamówienia.docx docx 42.21 2022-01-04 12:45:00 Proceeding
Zał_Nr_4_wykaz urzadzeń_i_specyfikacja_techniczna.pdf pdf 18060.13 2022-01-04 12:45:00 Proceeding
Zał_Nr_5_zestawienie_ogrzewanych_budynków.docx docx 21.45 2022-01-04 12:45:00 Proceeding
Zał_Nr_6_protokół_odbioru_końcowego.docx docx 17.76 2022-01-04 12:45:00 Proceeding
Załącznik_Nr_1_1a_1b_ do umowy_cudzoziemcy.docx docx 23.27 2022-01-04 12:45:00 Proceeding
informacja z otwarcia.pdf pdf 264.99 2022-01-13 13:27:15 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 226.05 2022-01-24 12:38:57 Public message

Announcements

2022-01-24 12:38 Kamila Wnuk-Lipińska Informacja o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

2022-01-13 13:27 Kamila Wnuk-Lipińska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-07 11:45 Kamila Wnuk-Lipińska Szanowni Państwo, W związku z pytaniem treści: 1. czy konserwacji i serwisowi podlega kotłownia wodna o mocy kotłów elektrycznych 2 szt. x 24kW w bud. Nr 21 zasilana energią elektryczną, ul. Kozietulskiego 3 – jest określona w Opisie przedmiotu zamówienia a brak pozycji w formularzu cenowym? 2. czy konserwacji i serwisowi podlega kotłownia parowa o mocy kotłów 2 szt. x 325 kW zasilana olejem opałowym w bud. nr 4, ul. Westerplatte 44 wraz z instalacją parową (kotły parowe Torus PG0 500) określona w Opisie przedmiotu zamówienia czy wyłącznie sama kotłownia jak w pozycji w formularzu cenowym?Odpowiadamy, że: 1. kotłownia o mocy 2szt x24 kW w budynku nr 21/7838 -podlega konserwacji i serwisowi; 2. kotłownia parowa o mocy 2szt x 325 kW/1791 podlega konserwacji i serwisowi wraz z instalacją parową.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 428