Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-23/DAO/2021 Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży sanitarnej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

Deadlines:
Published : 03-01-2022 11:44:00
Placing offers : 13-01-2022 12:00:00
Offers opening : 13-01-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.97 2022-01-03 11:44:00 Proceeding
SWZ_ZP_23_DAO_2021_KS.doc doc 504.5 2022-01-03 11:44:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI do SWZ 1-9.zip zip 402.85 2022-01-03 11:44:00 Proceeding
ZMIANA_ZAŁĄCZNIKÓW_NR_8A_8B_8C.zip zip 268.31 2022-01-04 09:15:57 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.77 2022-01-04 13:05:58 Public message
Zmiana treści załaczników do SWZ nr 1.pdf pdf 3831.62 2022-01-10 15:26:43 Public message
ZAŁĄCZNIK_NR_1_do_SWZ_ZMIANA.docx docx 26.69 2022-01-10 15:26:43 Public message
ZAŁĄCZNIK_NR_8A_do_SWZ_ZMIANA_2.docx docx 119.33 2022-01-10 15:26:43 Public message
ZAŁĄCZNIK_NR_8B_do_SWZ_ZMIANA_2.docx docx 78.32 2022-01-10 15:26:43 Public message
ZAŁĄCZNIK_NR_8C_do_SWZ_ZMIANA_2.docx docx 82.64 2022-01-10 15:26:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 50 2022-01-13 14:31:21 Public message
ZP-23DAO2021 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 1 i 2.pdf pdf 458.26 2022-01-19 14:20:12 Public message
ZP-23DAO2021 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla cz 3.pdf pdf 328.95 2022-01-19 14:21:17 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 106.51 2022-02-02 10:01:02 Public message

Announcements

2022-02-02 10:01 Anna Żukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-19 14:21 Anna Żukowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w CZĘSCI NR 3 - w załącznikach do pobrania.

ZP-23DAO2021 zawiado [...].pdf

2022-01-19 14:20 Anna Żukowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w CZĘŚCI NR 1 i NR 2 - w załącznikach do pobrania

ZP-23DAO2021 zawiado [...].pdf

2022-01-13 14:31 Anna Żukowska Informacja z otwarcia ofert - w załącznikach do pobrania.

Informacja z otwarci [...].doc

2022-01-13 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 207.000,00 zł, w tym:
Część nr 1 - 117.000,00 zł Część nr 2 - 20.000,00 zł Część nr 3 - 70.000,00 zł
2022-01-10 15:26 Joanna Jasińska Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i udzielone wyjaśnienia - w załącznikach do pobrania.
Zmiana treści ZAŁĄCZNIKÓW NR 1, 8A, 8B i 8C do SWZ - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści załacz [...].pdf

ZAŁĄCZNIK_NR_1_do_SW [...].docx

ZAŁĄCZNIK_NR_8A_do_S [...].docx

ZAŁĄCZNIK_NR_8B_do_S [...].docx

ZAŁĄCZNIK_NR_8C_do_S [...].docx

2022-01-04 13:05 Anna Żukowska Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania ofert, w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Powyższa zmiana została wprowadzona na wniosek jednego z potencjalnych oferentów dot. większej ilości dni wolnych w okresie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-04 09:15 Anna Żukowska Zamawiający informuje o zmianie treści ZAŁACZNIKÓW NR 8A, NR 8B i NR 8C.
Zmiana dotyczy § 9 ust. 2 informującego o terminie realizacji prac przez Wykonawcę. Datą realizacji prac będzie data udzielenia zamówienia.
Druga zmiana dot. wykazu budynków posiadających instalację wod-kan - dodano adres Pułaskiego 2 - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 8A.
Trzecia zmiana dot. wykazu budynków z instalacją c.o. i c.w. - dodano dwa adresy: Pułaskiego 2 oraz Częstochowska 38 - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA 8B.
Pozostała treść Załączników nie uległa zmianie.
W załącznikach do pobrania zamieszczamy zmienione dokumenty - wzory umów.
Wprowadzone zmiany nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

ZMIANA_ZAŁĄCZNIKÓW_N [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420