Proceeding: 053/2021 Koncepcje i Program Funkcjonalno-Użytkowy na przebudowę północnych Mostów Solidarności w ciągu ulicy Focha w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 31-12-2021 12:19:00
Placing offers : 28-01-2022 10:00:00
Offers opening : 28-01-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!
Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
053_2021 SWZ.7z 7z 11354.86 2021-12-31 12:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021-BZP 00340730-01 z dnia 2021_12_31.pdf pdf 140.31 2021-12-31 12:19:00 Proceeding
053_ZMIANA Nr 1 treści SWZ_18-01-2022.pdf pdf 61.52 2022-01-18 14:05:57 Public message
053_ZMIANA Nr 1 treści SWZ_18-01-2022.docx docx 62.74 2022-01-18 14:05:57 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022-BZP 00023937-01 z dn.18.01.2022r.pdf pdf 38.56 2022-01-18 14:05:57 Public message
wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 SWZ (skan).pdf pdf 363.39 2022-01-21 09:28:58 Public message
wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 SWZ z załacznikami.7z 7z 131.35 2022-01-21 09:28:58 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022-BZP 00029322-01 z dn.21.01.2022r.pdf pdf 58.2 2022-01-21 09:28:58 Public message

Announcements

2022-01-21 09:28 Bogna Klimczewska Zamawiający w poniższym pliku udostępnia Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00029322/01 z dnia 2022-01-21.
Nowy termin składania ofert : 28.01.2022 r. godz.10:00.
Zamawiający zwraca uwagę na złożenie oferty na nowym formularzu ofertowym oznaczonym ZMIANA Nr 2 SWZ.

wyjaśnienia i ZMIANA [...].pdf

wyjaśnienia i ZMIANA [...].7z

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-18 14:05 Bogna Klimczewska Zamawiający w poniższym pliku udostępnia ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ dotyczącą zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00023937/01 z dnia 2022-01-18

053_ZMIANA Nr 1 treś [...].pdf

053_ZMIANA Nr 1 treś [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 430