Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.16.2021 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dukla w roku 2022 – przetarg III

Marcin Jagieła
Nadleśnictwo Dukla
Deadlines:
Published : 31-12-2021 13:20:00
Placing offers : 17-01-2022 09:00:00
Offers opening : 17-01-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf pdf 250.49 2022-01-05 09:40:06 Proceeding
SWZ_Dukla_2022.pdf pdf 1441.73 2022-01-05 10:54:43 Proceeding
Zał. 1 do SWZ_Oferta.pdf pdf 399.26 2022-01-05 10:54:43 Proceeding
Zał. 2_kosztorys ofertowy.zip zip 1047.29 2022-01-05 10:54:43 Proceeding
Zał. 3.1-3.5 - opis przedmiotu zamówienia.zip zip 4897.99 2022-01-05 10:54:43 Proceeding
Zał. 4 do SWZ_OSTWPL_2022.pdf pdf 1961.02 2022-01-05 10:54:43 Proceeding
Zał. 5_JEDZ_2022.pdf pdf 830.3 2022-01-05 10:54:43 Proceeding
Zał. 6_zob.podm.trzec.pdf pdf 355.68 2022-01-05 10:54:43 Proceeding
Zał. 7_ośw. w spr. gr. kapitał.pdf pdf 358.06 2022-01-05 10:54:43 Proceeding
Zał. 8_ośw. o aktualności informacji.pdf pdf 364.49 2022-01-05 10:54:43 Proceeding
Zał. 9_wykaz usług.pdf pdf 368.91 2022-01-05 10:54:43 Proceeding
Zał. 10_wykaz osób.pdf pdf 360.13 2022-01-05 10:55:18 Proceeding
Zał. 11_wykaz urz.pdf pdf 362.05 2022-01-05 10:55:18 Proceeding
Zał. 12_wzór umowy_2022_RP.pdf pdf 940.32 2022-01-05 10:55:18 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI do edycji.zip zip 392.06 2022-01-10 21:39:46 Proceeding
SA.270.16.2021_Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 509.14 2022-01-11 12:46:01 Proceeding
SA.270.16.2021_Otwarcie ofert_17012022_informacja na stronę internetową.pdf pdf 294.42 2022-01-17 14:23:49 Public message
SA.270.16.2021_zawiadomienie unieważnienie części_01.01.pdf pdf 530.21 2022-01-20 12:38:49 Public message
SA.270.16.2021_Zawiadomienie Wykonawców o wyborze ofert 01.02_02.03.pdf pdf 305.06 2022-01-27 14:59:27 Public message
SA.270.16.2021_Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze ofert_06.pdf pdf 295.09 2022-02-08 09:30:02 Public message
SA.270.16.2021_Zawiadomienie Wykonawców o wyborze ofert_02.06.pdf pdf 297.48 2022-02-08 09:33:16 Public message

Announcements

2022-02-08 09:33 Stanisław Gazda W załączeniu informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na usługi leśne w Nadleśnictwie Dukla w 2022 r. - przetarg III Pakiet 02.06 Leśnictwo Żmigród
Stanisław Gazda

SA.270.16.2021_Zawia [...].pdf

2022-02-08 09:30 Stanisław Gazda W załączeniu informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na usługi leśne w Nadleśnictwie Dukla w 2022 r. - przetarg III Pakiet 06 Leśnictwo Daliowa

SA.270.16.2021_Zawia [...].pdf

2022-01-27 14:59 Stanisław Gazda
W załączeniu informacja o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym na usługi leśne w Nadleśnictwie Dukla w 2022 r. - przetarg III
Pakiet 01.02 Leśnictwo Cergowa
Pakiet 02.03 Leśnictwo Franków
Stanisław Gazda

SA.270.16.2021_Zawia [...].pdf

2022-01-20 12:38 Stanisław Gazda Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pakiet nr 01.01 Leśnictwo Iwonicz

SA.270.16.2021_zawia [...].pdf

2022-01-17 14:23 Stanisław Gazda Dzień dobry,
w załączeniu informacja z otwarcia ofert w dniu 17.01.2022 r.

SA.270.16.2021_Otwar [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1196