Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.272.61.2021 Realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na rozwój usług i infrastruktury społecznej”

Agnieszka Stypułkowska
Województwo Podlaskie Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 31-12-2021 10:42:00
Placing offers : 18-01-2022 10:00:00
Offers opening : 18-01-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.68 2021-12-31 10:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 802.07 2021-12-31 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SOPZ - Oświadczenie.docx docx 20.6 2021-12-31 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 145.73 2021-12-31 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.doc doc 150 2021-12-31 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 54 2021-12-31 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 do SWZ - Formularz propozycji koncepcji badania.docx docx 28 2021-12-31 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.docx docx 21.74 2021-12-31 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia.docx docx 23.15 2021-12-31 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ- Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 19.37 2021-12-31 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do Wniosku - Wykaz osób wchodzących w skład zespołu badawczego.docx docx 23.82 2021-12-31 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania.doc doc 40.5 2021-12-31 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Formularz oceny koncepcji badania.docx docx 27.32 2021-12-31 10:42:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedź z dnia 03.01.2022.pdf pdf 548.39 2022-01-03 15:33:43 Public message
Pytanie i odpowiedź z dnia 12.01.2022.pdf pdf 550.32 2022-01-12 14:25:16 Public message
Pytanie i odpowiedź z dnia 14.01.2022.pdf pdf 557.17 2022-01-14 09:27:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 391.26 2022-01-18 11:48:16 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 583.56 2022-03-02 13:30:34 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.26 2022-05-06 11:43:43 Public message

Announcements

2022-05-06 11:43 Agnieszka Stypułkowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-03-02 13:30 Agnieszka Stypułkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-18 11:48 Agnieszka Stypułkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-18 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 100 000,00 zł
2022-01-14 09:27 Agnieszka Stypułkowska Pytanie i odpowiedź z dn. 14.01.2022 r.

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2022-01-12 14:25 Agnieszka Stypułkowska Pytanie i odpowiedź z dn. 12.01.2022 r.

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2022-01-03 15:33 Agnieszka Stypułkowska Pytanie i odpowiedź z dn. 03.01.2022 r.

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1320