Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/90/21 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach: 180101, 180102, 180103, 180106, 180108, 180109 pochodzących z działalności SPSK-2 (90 21).

Deadlines:
Published : 31-12-2021 09:28:00
Placing offers : 17-01-2022 09:00:00
Offers opening : 17-01-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_220_90_21_ogloszenie o zam_2021-OJS255-674938-pl_31 12 21.pdf pdf 111.63 2021-12-31 09:28:00 Proceeding
3_ZP_220_90_21_SWZ zal 1_FO.rtf rtf 164.93 2021-12-31 09:28:00 Proceeding
4_ZP_220_90_21_SWZ zal 2_fcj.rtf rtf 97.33 2021-12-31 09:28:00 Proceeding
5_ZP_220_90_21_SWZ zal 3_JEDZ.zip zip 83.3 2021-12-31 09:28:00 Proceeding
6_ZP_220_90_21_SWZ zal 4_osw o akt inf.rtf rtf 68.66 2021-12-31 09:28:00 Proceeding
7_ZP_220_90_21_SWZ zal 5_osw gr kapit.rtf rtf 55.23 2021-12-31 09:28:00 Proceeding
8_ZP_220_90_21_SWZ zal 6_wykaz usług.rtf rtf 58.77 2021-12-31 09:28:00 Proceeding
2_ZP_220_90_21_SWZ 132 ODPADY MEDYCZNE_28 12 21.rtf rtf 9322.67 2022-01-10 09:47:36 Proceeding
ZP_220_90_21_informacja z otwarcia ofert_17 01 22.rtf rtf 5177.72 2022-01-17 10:04:31 Public message
ZP_220_90_21_rozstrzygniecie_24 01 22.rtf rtf 2656.59 2022-01-24 14:34:17 Public message

Announcements

2022-01-24 14:34 Katarzyna Rogiewicz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu post. ZP/220/90/21.
KR

ZP_220_90_21_rozstrz [...].rtf

2022-01-17 10:04 Katarzyna Rogiewicz Informacja z otwarcia ofert w post. ZP/220/90/21.
KR

ZP_220_90_21_informa [...].rtf

2022-01-17 09:00 Buyer message WARTOŚĆ BRUTTO: 3.911.300 ZŁ

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 501